2 част / Проблемът антибиотична резистентност

0

Време за прочит:  3 минути

Не случайно публикуваме материали свързани с антибиотиците и антибиотич-ната резистентност: Като членове на ЕС ще трябва да изпълняваме Регламентът за намаляване използването на антибиотиците. В другите Европейски страни започнаха вече действия в тази връзка. В Испания излезе дори Кралски Указ за проследяване пътя на антибиотиците. Така че, това ще е другото задължение, което трябва да се изпълнява.

Свързани теми: 1 част / Антибиотици, резистентност, използване

Защо антибиотичната резистентност представлява проблем? 
Лекуването на инфекции, предизвикани от резистентни бактерии, представлява сериозно предизвикателство: стандартно използваните антибиотици са неефективни и лекарите трябва да избират други антибиотици. Това може да забави правилното лечение на пациентите и да доведе до усложнения, дори смърт. Пациентите може да се нуждаят и от повече грижи, както и алтернативни и по-скъпи антибиотици, които могат да имат по-тежки нежелани реакции.

Колко сериозен е проблемът? 
Ситуацията се влошава с появата на нови бактериални щамове, резистентни към няколко антибиотика едновременно (познати като мултирезистентни бактерии). Такива бактерии могат в крайна сметка да станат резистентни към всички съществуващи антибиотици. Без антибиотиците ние бихме се върнали в „пред антибиотичната ера”, когато органната трансплантация, химиотерапията на раковите заболявания, интензивните грижи и други медицински процедури не биха били възможни. Бактериалните заболявания биха се разпространили и не биха могли да се лекуват, водейки до смърт.

По-сериозен ли е проблемът сега в сравнение с миналото?
Преди откриването на антибиотиците хиляди хора са умирали от бактериални инфекции като пневмонии или след хирургически интервенции. След откриването и използването на антибиотиците все повече и повече бактерии, които в началото са били чувствителни, стават резистентни и развиват многобройни различни начини за противопоставяне на антибиотиците. Тъй като резистентността се увеличава, а все по-малко нови антибиотици се откриват и продават в последните години, проблемът с антибиотичната резистентност сега представлява сериозна заплаха за общественото здраве.

Какво може да се направи, за да се разреши проблемът?
Поддържането на ефективността на антибиотиците е отговорност на всички. Отговорното използване на антибиотиците може да предотврати развитието на резистентни бактерии и да поддържа ефективността им за бъдещите поколения. Въз основа на това е важно да се знае кога е редно да се приемат антибиотици и как да се прилагат отговорно. Успешни обществени кампании, които вече се провеждат в някои страни, са довели до намаляване на консумацията на антибиотици.

Всеки може да играе важна роля за намаляването на антибиотичната резистентност:

Пациенти: 

  • Следвайте съветите на Вашия лекар, когато приемате антибиотици.
  • Когато е възможно, предпазвайте се от инфекции чрез съответни ваксинации. Мийте ръцете си и тези на децата си редовно, например след кихане или кашляне, преди да докоснете нещо друго или други хора.
  • Винаги използвайте антибиотиците след медицински преглед, не използвайте „останали” антибиотици или такива без рецепта.
  • Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърлите оставащите лекарства.

Лекарите и другите здравни работници, в това число фармацевти и сестри: 

  • Изписвайте антибиотици само когато е необходимо и обосновано, според насоките. Когато е възможно, изписвайте антибиотик, който е специфичен за инфекцията, а не „широкоспектърен”.
  • Обяснете на пациентите как да облекчават симптомите на настинка и грип без антибиотици.
  • Разяснете на пациентите защо е важно да спазват лечението, когато лекар им е предписал антибиотик.

Източник: ЕС

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here