3 част / Антибиотична резистентност и селскостопанските животни

0

След статиите за антибиотиците и резистентността продължаваме с Антибиотична резистентност и селскостопанските животни

Свързани теми:
1 част / Антибиотици, резистентност, използване

/2 част / Проблемът антибиотична резистентност

Кои антибиотици се използват при селскостопанските животни?
Свързани ли са с антибиотиците при хората?

Антибиотиците, които се използват за лечение и профилактика на инфекции при животните, принадлежат към същите химични групи като тези, използвани при хората: макролиди, тетрациклини, хинолони, бета-лактами, аминогликозиди. По тези причини животните могат да се заразят с бактерии, които са резистентни на антибиотици, използвани и срещу инфекции при хората.

Допринася ли за проблема използването на антибиотици при селскостопанските животни?
Определени резистентни бактерии, които се свързват с консумацията на храна, като Campylobacter или Salmonella, могат да бъдат пренесени от животните на хората чрез храната. Хората могат да се заразят с резистентни бактерии и чрез директен контакт с животните. Все пак основната причина за антибиотична резистентност при хората си остава използването на антибиотици в хуманната медицина. 

Какво представлява MRSA?

Staphylococcus aureus е разпространена бактерия, която се среща по кожата и лигавиците при 20 % до 30 % от здравите хора. Понякога може да причини инфекции при попадане в организма. Обикновено предизвиква кожни инфекции и инфекции на мястото на хирургична интервенция, но може и да причини белодробни, хирургични, кръвни, сърдечни, костни и други инвазивни инфекции. Когато е резистентен към метицилин (или към оксацилин, вид пеницилин), се нарича MRSA или „Метицилин-резистентен Staphylococcus aureus”. Обикновено MRSA, който се открива в болниците, е резистентен и към много други антибиотици.

Какви са причините за поява на MRSA?

MRSA се предава основно чрез директен контакт от човек на човек или чрез медицинските инструменти и оборудване. Използването на антибиотици също е свързано с повишен риск от заразяване с MRSA.

Какви са рисковете от MRSA в болниците?
В болниците MRSA може да попадне в кръвта или в други тъкани на тялото в различни случаи по време на лечението, особено при извършването на инвазивни процедури като операции, инжекции, обдишване. В такива случаи може да предизвика кожни инфекции или животозастрашаващи инфекции като пневмония, кръвни инфекции или инфекции на мястото на хирургична интервенция. За да се намали този риск, болниците предприемат профилактични действия: измиване на ръцете или дезинфекция с алкохолни разтвори, антисептика преди хирургичните интервенции, скрининг и изолиране на пациентите с висок риск да са носители на резистентни бактерии и разумно използване на антибиотиците.

Какви са рисковете от MRSA в обществото?
В обществото, инфекции с MRSA могат да възникнат, ако MRSA попадне в тялото през наранена кожа. Инфекции с MRSA в обществото са описани в няколко страни, например в спортни отбори и затвори в Северна Америка, а предаване е установено сред членовете на семейството. Най-честата характеристика изглежда е близкият контакт между хората. Инфекции с MRSA в обществото са основно кожни инфекции (циреи), абсцеси; понякога могат да настъпят по-сериозни инфекции (например кръвни инфекции), преди всичко ако MRSA произвеждат токсин, като например левкоцидина на Патън-Валънтайн (PLV).

Как мога да предпазя себе си/семейството си от MRSA?

Най-важното нещо, за да предпазите себе си и семейството си от MRSA, е да се съобразявате с някои прости хигиенни мерки: почистете и превържете наранявания, порязвания и одрасквания, поддържайте ръцете си чисти докато зараснат и избягвайте споделянето на лични вещи като самобръсначки и кърпи. Ако се заразите с MRSA, попитайте Вашия лекар или медицинска сестра какви хигиенни мерки трябва да спазвате, Вие и Вашето семейство, в болницата и след прибиране вкъщи.

Какво представлява Escherichia coli?
Escherichia coli или E. Coli е една от най-честите бактерии в храносмилателния тракт (червата) на всеки от нас. Принадлежи към семейство бактерии, наречено Enterobacteriacae (заедно с Klebsiella, Enterobacter). E. coli обикновено е безвредна, но понякога може да предизвика инфекции, основно на пикочните пътища. През последните години е описано повишение на инфекциите с E. coli, резистентни към много антибиотици едновременно, включително флуорохинолони и трето поколение цефалоспорини.

Какви са причините за поява на резистентни E. coli?
Предишно антибиотично лечение, особено с флуорохинолони, е свързано с повишен риск от резистентност на E. coli. Резистентните E. coli могат след това да се предават между хората.

Какви са рисковете от резистентни E. coli в болниците?
Рискът в болниците е, че E. Coli от собствените Ви черва могат да попаднат в кръвта или други тъкани при извършването на инвазивни процедури, като операции или инжекции. Те могат да се пренасят от един човек на друг чрез директен контакт (чрез ръцете). След това могат да предизвикат голям брой инфекции, като инфекции на пикочните пътища, пневмония, кръвни инфекции и инфекции на мястото на хирургична интервенция. За да се намали този риск, болниците предприемат профилактични действия: разумно използване на антибиотиците, антисептика преди хирургичните интервенции, асептични процедури за предпазване от инфекции на пикочните пътища, хигиена на ръцете и идентифициране на пациентите с висок риск да са носители на резистентни бактерии.

Какви са рисковете от резистентни E. coli в обществото?
Основният рисков фактор за резистентни E. Coli в обществото е предишното антибиотично лечение. Прилагането на ефективно лечение при инфекции на пикочните пътища от резистентни E. Coli може да бъде забавено, което може да доведе до сериозни усложнения като бъбречни или кръвни инфекции

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here