Месодайтото говедовъдство – къде са другите

0

време за прочит: 3 минути

Govedovad.com: Много пъти сме критикувани, че публикуваме много материали свързани с ферми и постижения в други държави. Вероятно и занапред ще бъде така, защото все още се учим и работим по изграждане на нещо, което сме нямали.
Вероятно вече сте се сетили става дума за месодайното говедовъдството.

Имайки не повече от десетина хиляди или малко повече чистопородни животни и 80 000 хиляди по статистика псевдо месодайни крави, това не означава, че можем да вземем някаква ниша от пазара. Условията – икономически, производствени, човешки ресурс показват, че кравите от млечен сектор  и фермите все повече ще намаляват и ще бъдат компенсирани с крави за месо. Имаме малко време за да си оправим този сектор, така че ще продължаваме да публикуваме подобни материали, които при всички случаи ще са от полза за нашите фермери.

Френски говеждо сектор

Франция е номер едно в Европа, за отглеждане на говеда за месо. В ЕС около 34% от говедата от месодайни породи се отглеждат във Франция и съответно 20% от месото също се произвежда там. Средностатистическата френска месодайна ферма отглежда 50 крави. Този брой нараства от десетилетия, като все повече фермери са принудени да отглеждат все повече животни, за да постигнат достойни доходи.

Във Франция консумацията на говеждо месо има дълга традиция. Французинът консумира средно годишно  24 кг говеждо месо, като по-голямата част от това   месо е от крави и юници. Угоените телета се изнасят на живо. Най-големият пазар е Италия, където всяка година се транспортират около 800 000 живи говеда. Поради намаляващото потребление на говеждо месо от италианските и европейските потребители, като цяло и силното търсене от трети страни, все повече и повече количества се изнасят в страни извън ЕС, главно в Турция и Израел

Френското говедовъдство е в челните редици в света, благодарение на уникалното тяхната система за селекция, използвайки в голяма степен оценките за развъдните стойности, стартирана в началото на 90-те години и непрекъснато развивана оттогава, която включва геномни индекси за 10 породи за месо от 2016 г. . Поради стриктното и високо ниво на селекция на изключително широка биологична основа (11 милиона месодайни говеда), има значително вътрешно и чуждестранно търсене на разплодни животни от френски породи говеждо месо.

Според френските специалисти в някои държави от Средна Европа, като Унгария например, вече има количествени натрупвани. Унгарската популацията от говеда за месо от 2004 г досега вече е стигнала 150 000 бр.

Според експертите, количественото развитие сега трябва да бъде заменено с качествено, за да могат животновъдите и производителите на продукти да останат трайно успешни на пазара.

Някои съседни държави, като например Чехия и Австрия, вече могат да се считат за конкурентоспособни в месодайното говедовъдство, но Словакия, Румъния и след това Сърбия биха могли да станат такива в близкото бъдеще, ако успешно продължат да развиват своя месодаен сектор.

.

 

 

.

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here