2 част / Националната асоциация за развъждане на Монбелиард и Симентал (НАРМС): Отчет за 2020 г

0

Миналата седмица, Националната асоциация за развъждане на Монбелиард  и Симентал – НАРМС,  внесе Отчета за свършеното през 2020 г. На машето внимание предоставяме втора част на доклада.

1 част / Националната асоциация за развъждане на Монбелиард  и Симентал (НАРМС): Отчет за 2020 г


Контрол на млечната продуктивност в контролираните стада

Извадката от БД към момента показва средна млечна продуктивност за порода Монбелиард от 6845 кг, с 3,99% МВ и 3,26% протеин, при 1085 крави, приключили 305-дневна лактация. Това представлява ръст от 188 кг, при запазване на стойностите за %МВ и +0,01%протеин, спрямо предходния отчетен период.При Симентал при 1308 приключили 305-дневни лактации средната млечна продуктивност е 6081 кг, с 4,13% МВ и 3,36% протеин, което също е ръст спрямо 2019 г. с 150 кг +0,07% МВ и +0,03% протеин.

Причините за добрата, бих казал дори много добра средна млечна продуктивност на  фона на средната за страната са няколко и бих искал съвсем накратко да се спра на някои от тях.

 1. Първата е повишеният относителен дял на вносните животни.
  През последните две-три години чрез внос на чистопородни юници от Австрия, Франция и Германия у нас се създадоха или съвсем нови, или такива, които увеличиха чувствително броя на животните в стадата, ферми.
 2. Втората е използването на семенен материал от високопродуктивни бици.
  На практика във всички контролирани млечни стада получените приплоди са дъщери на високопродуктивни бици. На това ще се спра по-подробно по-долу в отчета, защото е факт, с който можем да се похвалим дори пред нашите западни партньори.
 3. Третата са подобрените условия на отглеждане и добрия мениджмънт в стадата.
  Въпреки че съм поставил това като трета причина, за мен тя е основна и най-важна за постигане на много добрата продукция. Истината е, че без добри условия на огтглеждане, балансирано и правилно хранене, и добро управление във фермите, вносът и добрата генетика не биха имали никакво значение. Радостно е, че все повече членове на НАРМС осъзнават тази азбучна истина и влагат не малко сили и финансов ресурс в подобряване на условията на отглеждане, обучение на персонала, изполване на балансирани дажби и инвестиции в техника за производство на качесвени груби фуражи.

Редно е, когато отчитаме средната млечна продуктивност в стадата да назовем и поздравим нашите отличници.

При Монбелиард

С най-висока средна лактация е фермата в село Осоица,общ. Елин Пелин– 9169 кг с 3,80%МВ и 3,19%БВ.
“С лактация над осем тона са фермите в село Борима, общ.Троян – 8253 кг /3,90:3,31/ и село Златовръх, общ.Асеновград – 8230 кг /3,58:3,42/.

Много добри са постиженията в Добродан 7404 /4,04:3,23/, Веселец 7381 /3,90:3,17/, Рупките 7331 /4,02:3,13/ и Белиш 7011 /3,91:3,31/, където лактацията е над 7000 кг.

Кравата – първенец на породата Монбелиард е АНГЕЛИНА BG31486342, (CORTIL/LOUKSOR), с развъден № 260 1 13 13200, която на четвърта лактация е постигнала 12834 кг с 3,73%МВ и 3,24БВ.

При Симентал

С лактация над осем тона са фермите в село Столетово, общ.Карлово – 8606 кг с 3,86%МВ и 3,10%БВ и в село Боерица, общ. Ихтиман – 8279 кг с 3,99%МВ и 3,37%БВ.

 Отлични са резултатите по този критерий във фермите в с Камен 7993 /4,05:3,28/, Борима 7751 /3,77:3,24/, втората Борима 7334 /3,89:3,27/, Хаджидимово 7250 /3,99:3,29/ и Банско 7030 /4,04:3,28/, където средната лактация е над 7000 кг.

  Кравата – първенец при порода Симентал е BELLAAT745101729,(HUSS/WEINOLD), с развъден №20011634513, която на втора лактация е постигнала 11304 кг с 3,94%МВ и 3,42%БВ

Следва продължение …..

 

 

 

 

 

 

Контрол на млечната продуктивност в контролираните стада

 

Извадката от БД към момента показва средна млечна продуктивност за порода Монбелиард от 6845 кг, с 3,99% МВ и 3,26% протеин, при 1085 крави, приключили 305-дневна лактация. Това представлява ръст от 188 кг, при запазване на стойностите за %МВ и +0,01%протеин, спрямо предходния отчетен период.При Симентал при 1308 приключили 305-дневни лактации средната млечна продуктивност е 6081 кг, с 4,13% МВ и 3,36% протеин, което също е ръст спрямо 2019 г. с 150 кг +0,07% МВ и +0,03% протеин.

Причините за добрата, бих казал дори много добра средна млечна продуктивност на  фона на средната за страната са няколко и бих искал съвсем накратко да се спра на някои от тях.

 

 1. Първата е повишеният относителен дял на вносните животни.

През последните две-три години чрез внос на чистопородни юници от Австрия, Франция и Германия у нас се създадоха или съвсем нови, или такива, които увеличиха чувствително броя на животните в стадата, ферми.

 

 1. Втората е използването на семенен материал от високопродуктивни бици.

На практика във всички контролирани млечни стада получените приплоди са дъщери на високопродуктивни бици. На това ще се спра по-подробно по-долу в отчета, защото е факт, с който можем да се похвалим дори пред нашите западни партньори.

 

 1. Третата са подобрените условия на отглеждане и добрия мениджмънт в стадата.

Въпреки че съм поставил това като трета причина, за мен тя е основна и най-важна за постигане на много добрата продукция. Истината е, че без добри условия на огтглеждане, балансирано и правилно хранене, и добро управление във фермите, вносът и добрата генетика не биха имали никакво значение. Радостно е, че все повече членове на НАРМС осъзнават тази азбучна истина и влагат не малко сили и финансов ресурс в подобряване на условията на отглеждане, обучение на персонала, изполване на балансирани дажби и инвестиции в техника за производство на качесвени груби фуражи.

 

Редно е, когато отчитаме средната млечна продуктивност в стадата да назовем и поздравим нашите отличници.

 

При Монбелиард

С най-висока средна лактация е фермата в село Осоица,общ.Елин Пелин– 9169 кг с 3,80%МВ и 3,19%БВ. С лактация над осем тона са фермите в село Борима, общ.Троян – 8253 кг /3,90:3,31/ и село Златовръх, общ.Асеновград – 8230 кг /3,58:3,42/.

Много добри са постиженията в Добродан 7404 /4,04:3,23/, Веселец 7381 /3,90:3,17/, Рупките 7331 /4,02:3,13/ и Белиш 7011 /3,91:3,31/, където лактацията е над 7000 кг.

Кравата – първенец на породата Монбелиард е АНГЕЛИНА BG31486342, (CORTIL/LOUKSOR), с развъден № 260 1 13 13200, която на четвърта лактация е постигнала 12834 кг с 3,73%МВ и 3,24БВ.

 

При Симентал

С лактация над осем тона са фермите в село Столетово, общ.Карлово – 8606 кг с 3,86%МВ и 3,10%БВ и в село Боерица, общ.Ихтиман – 8279 кг с 3,99%МВ и 3,37%БВ.

Отлични са резултатите по този критерий във фермите в с Камен 7993 /4,05:3,28/, Борима 7751 /3,77:3,24/, втората Борима 7334 /3,89:3,27/, Хаджидимово 7250 /3,99:3,29/ и Банско 7030 /4,04:3,28/, където средната лактация е над 7000 кг.

Кравата – първенец при порода Симентал е BELLAAT745101729,(HUSS/WEINOLD), с развъден №20011634513, която на втора лактация е постигнала 11304 кг с 3,94%МВ и 3,42%БВ

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here