3 част / Националната асоциация за развъждане на Монбелиард и Симентал (НАРМС): Отчет за 2020 г

0

Репродукция

Както беше вече споменато, на практика във всички млечни стада се използва метод на изкуствено осеменяване. От общо 78 млечни ферми само в две все още не са започнали да правят това и причината е, че в района им няма нито един осеменител. В 27 от фермите паралелно с изкуственото осеменяване се използва бик за естесвено заплождане, като това е основен метод едва в половината от тях – 14. В останалите 51 ферми единственият метод в репродуктивния процес е изкуственото осеменяване. Това представлява 65,4% от млечните ферми под СК.

Анализ на структурата на отелванията в млечните ферми към 31.10.2020г. показва, че от общо 2495 отелвания 1864 са резултат от изкуствено заплождане – т.е. 74,7%!

Ето още цифри, които илюстрират по-подробно тази структура:

Общ брой на отелванията 2495
Общ брой на приплоди 2574  /103,1%/
                      в т.ч. женски проплоди 1101   /  42,8%/
                      в т.ч. мъжки приплоди 1197   /  46,5%/
Брой на женски близнета 28
Брой на мъжки и разнополови близнета 80
Брой мъртвородени приплоди 102
Общ брой на късни аборти /преждевременни отелвания/ 45

В стадата, общо девет, които развъждат Симентал с предназначение месо, осеменяванията като правило се извършват изцяло естествено с използване на бици. В някои от тези стада освен чистопородни бици от порода Симентал се използват още бици от породите Абърдийн и Лимузин.

 Към момента в БД се съхранява пълна информация за родословието на 1646 бика, които са бащи на животни вписани в РК на НАРМС. 371 от тях, в т.ч. 205 фермерски бика, използвани като разплодници в контролираните ферми, също са вписани в РК със свой уникален номер.

Ще приведа още малко цифри, които са от значение за възпроизводството в стадата:

 при Монбелиард при Симентал
Средна възраст 62 месеца 62 месеца
Среден брой лактации 2,7 броя 2,7 броя
Брой осем за 1 отелване 1,5 броя 1,4 броя
Плодовитост 2020 г 68,49 % 71,49 %
Сервиз период 152 дни 152 дни
Калвинг период 433 дни 434 дни
Сухостоен период 74 дни 83 дни

По-долу са показани същите данни за нашите отличници. За Монбелиард това е фермата в Гъбене, обл.Габрово, а при Симентал –фермата в Дъбница, обл.Благоевград. В първата осеменяването е само изкуствено и приведените данни са свидетелство за добре свършена работа.

Отличниците

 при Монбелиард при Симентал
Средна възраст 48 месеца 48 месеца
Среден брой лактации 2,1 броя 2,3 броя
Брой осеменявания за 1 отелване 1,4 броя 1,3 броя
Плодовитост 2020 г 77,27 % 72,92 %
Сервиз период 70 дни 86 дни
Калвинг период 355 дни 368 дни
Сухостоен период 69 дни 71 дни

Продължихме практиката в сътрудничество с ИАСРЖ да произвеждаме в СИО Сливен семенен материал от разплодници, родени в наши ферми от високопродуктивни родители. Занапред ще анализираме данните за двата бика от порода Монбелиард – Докс и Докум, от които вече имаме получени не малко женски приплоди.  Стопирахме използването на семенен материал от бик Елемаг – порода Симентал, поради това че се получиха няколко много тежки отелвания с доста усложнения във фермата в село Крапчене, Монтанско. В момента очакваме резултат от лабораторния анализ на кръвните проби, взети от две нови бичета от фермата в с. Столетово, Карловско.

Други дейности, свързани с целите на Сдружението

 Както знаете през миналата година имахме честта да бъдем приети за членове на Европейската Симентал / Флеквих федерация. През септември във Виена трябваше да се състои редовния конгрес на Световната Симентал / Флеквих федерация, на който бяхме официално поканени. За съжаление пандемията отложи това събитие за следващата година.

На този форум ще ни бъдат официално връчени документите за членство и професор В.Николов ще запознае конгреса с развитието на Сименталската популация в България.

През годината продължихме да развиваме електронната страница на НАРМС. Публикувани бяха десетки статии и интервюта, които да запознаят аудиторията с наши членове и тяхното ежедневие, с проблемите, които ги съпътстват и целите, към които се стрямят. Уверявам Ви, че читаемостта на тези материали е доста голяма и интересът към тях непрекъснато нараства. Паралелно със сайта се развива и фейсбук страницата на НАРМС.

През годината беше създадена и затворена група във Facebook, в която са само наши членове. Целта е да създадем форум, в който да публикувате материали, които от Ваш интерес и биха били полезни за Вашите колеги. аудиторията.

Позволете ми накрая от Ваше име да благодаря за всеотдайността и труда, който полагат на служителите на НАРМС:

На сътрудниците на НАРМС – М.Карадалиева, В.Денчева, М.Вълканова и В.Василева, от които зависи навременното и коректно актуализиране на данните в РК.

На Илияна Петрова, която обработва тази информация и я вписва в БД, при все че останалите и задължения в офиса никак не са малко.

На Таня Момчилова, която поддържа и администрира електронната страница на НАРМС, както и страниците във Facebook.

На Даниел Чилингиров, който поддържа БД и създава всички връзки в нея, за да бъде достъпна и разбираема за Вас информацията, съдържаща се там.

Неоценима е и помощта, която ни оказват проф.В.Николов и гл.ас. С.Карамфилов, за което искренно им благодаря.

Благодарност и към администраторите на сайта www.govedovad.com, които с публикациите си продължават да подкрепят и популяризират породите Монбелиард и Симентал.

Благодаря за вниманието!

Атанас Атанасов

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here