1 част / Как се влияят маслеността и протеина в млякото на кравите?

0

време за прочит: 1,5 минута

Описание на причините, които водят до промяна в маслеността и протеина, фактори които водят до тази промяна и начини да увеличим тяхното съдържание в млякото.

Принципно, съдържанието на мазнини и протеина са свързани с породата на кравите. Млякото от Холщайн (черно шареното) е с най-ниско съдържание на мазнини (най-ниска масленост) и протеин, докато Джерсей  има най-високото съдържание на двата компонента в млякото. Поради факта, че Холщайн (черно шареното) са най-високопродуктивните животни, те имат и като общо и по-голям добив на мазнини и протеин.

 ПОРОДА % мазнини % протеин м/п¹
 HOLSTEIN  3.65  4.60 1.19
 JERSEY  3.06 3.59 1.28


Съотношение мазнини/протеин;

Синтезирането във вимето на кравата на мазнини и протеин може да варира в огромни размери в различни стада от една порода крави. Или като усреднена стойност протеина измерен в 2000 стада са получени 1.57% до 4.66 % е усреднено на 3.06 %. Маслеността варира от 1.77% до 5.98% е усреднено на 3.76%.

Тези данни са от реални стада в истинско реални ферми. Докато тази информация не дава кой знае каква информация по отношение породата от горната таблица се вижда за двете основни породи как се справят със синтеза на тези два основни параметъра на млякото.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here