2 част / Как се влияят маслеността и протеина в млякото на кравите?

0

време за прочит: 3 минути

ФАКТОРИ ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ ПРОТЕИНА И МАЗНИНИТЕ В МЛЯКОТО

Има много фактори, които могат да доведат до промяна на съдържанието на мазнини и протеин в млякото и почти всички могат да се манипулират така, че да се увеличи. Разбира се в стадата където съдържанието на мазнини и протеин е по-малко от нормалното тази промяна на тези фактори ще доведе и до по-добри резултати. В стада с показатели над стандартните е по-добре да се фокусирате в увеличаване на общия млеконадой и така да увеличите и общото добивано количество мазнини и протеин.

ФАКТОРИ РАЗЛИЧНИ ОТ ХРАНЕНЕТО

Времето от отелването влияе еднакво върху маслеността и протеина. Най-високото съдържание на мазнини и протеин имаме веднага след отелването в коластрата. Нивата на протеин и мазнини в млякото  спадат до най-ниската си стойност между 25 тия и 50 тия ден след отелването и започват да се покачват, като стигат най-високата си стойност на 250 тия ден, когато започва да намля  отделянето на мляко.

Възрастта влияе по един и същи начин върху протеина и маслеността  в млякото, като ги намаля с увеличаване на възрастта на животното. Маслеността пада с около 0.2% годишно от първата до петата лактация в следствие от увеличаване в годините на млеконадоя (качване на млякото) и преживяните бактериални инфекции. Протеина пада с 0.02 до 0.05% с всяка измината лактация.

Сезона влияе драматично върху маслеността и протеина (Фигура 1). Топлите и влажни месеци понижават маслеността и протеина в млякото. Има увеличение на маслеността и протеина през есента и студените зимни месеци. С повишаването на температурите на пролет, маслеността и протеина спадат. Това също се получава и от по-малкото приемана храна през летните горещи месеци.

Маститите намаляват маслеността, но увеличават кръвният протеин в млякото. По време на мастит също се повишава и броя на соматичните клетки в млякото.

Намаляването на маслеността и протеина в млякото може да се получи и в следствие на проблеми с правилното охлаждане или прекалено завихряне, разбъркване и подобни пенообразуващи ситуации след издояването по време на съхранение.

Генетиката е причина за 55% разлика в маслеността и протеина. Тя има по-голямо влияние в сравнение с влиянието на околната среда и начина на живот на животните. Маслеността и протеина в млякото са много повече унаследими отколкото млеконадоя.  Млечността на животното е свързана по такъв начин с маслеността и протеина, че с увеличаване на млеконадоя спада процента масленост и протони и с увеличаване на маслеността и протеин се увеличава и млеконадоя. В години основната селекция се е водила за увеличаване на млеконадоя, което води до минимално повишаване на маслеността.

ФАКТОРА ХРАНЕНЕ И НАЧИН НА ХРАНЕНЕ

От всички фактори влияещи върху маслеността и протеина в млякото, използваната храната и начина на хранене изглежда да влияят най-много и създават основните проблеми. Определено при резки промени се получават и драматични промени в маслеността и протеина. Изменението в стойностите на протеина и маслеността стават обикновено от 7 до 21 дни след промяната в храната или начина на хранене. Маслеността се променя 0.1 го 1.0 %, докато протеина 0.1 до 1.4 % при промени в храненето.

Както виждате от така представената информация най-ефективния начин да увеличите маслеността и протеина в млякото е като коригирате храната а не генетиката!!!

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here