Анализ: Производство месо – 01.09. 2020 г

0

Съгласно анализите на ЕС, през 2021 г с най-голям приоритет ще бъде месото, като първо място ще заеме говеждото месо, следвано от агнешкото.
Тука въпросът е имаме ли готовност да произведем големи количества от тези меса, за да си оправим икономиката във фермите. Разглеждайки статистиката до края на месец септември, относно производството на месо, определено може да се каже, че вероятно ще изтървем и този благоприятен момент. Поне така показват цифрите.

За първите десет месеца на годината е получено месо в кланиците 52 054 тона /разбирай произведено в България, защото почти няма внос на живи животни за клане/.
Срещу 65 139 т през 2019 г. В това число влизат всички червени меса реализирани през кланиците – говеждо, агнешко, козе, биволско, свинско  и еднокопитни.
От една страна изоставането е породено от кризата причинена от пандемията, но има и друга страна и това е по-малкия заклан брой животни за периода, а именно -20% и това се дължи най-вече на намаленото производство на свине.

През септември имаме производство от 6 122 т месо от всички видове животни, което е повече от  август т.г. с 850 т, но с 312 т по-малко от септември миналата година. Увеличението се дължи най-вече на свинското месо, защото са заклани с 10 000 бр в повече свине през септември в сравнение с август.

През септември т.г са заклани общо в кланиците 93 480 бр животни от горе изброените видове. Това е с почти 10 000 бр по-малко заклани животни, в сравнение със септември миналата година и 4000 бр по-малко от август т.г.

Съвсем нормално е броя на закланите ЕПЖ да се увеличава през септември, защото датата на задържането бе 10 септември. Така че, при говедата имаме увеличение на закланите животни през септември с 1400 бр в сравнение с август и 600 бр, и в сравнение с миналогодишния септември.
Основното увеличение идва за сметка на увеличения брой заклани крави – плюс 700 бр в сравнение с август и плюс 400 бр в сравнение със  септември 2019 г.
При говедата за клане, прави впечатление изключително малкия брой заклани регламентирано животни – едва 20 770 бр и все пак е по-добре от миналата година, когато за същия период са били заклани едва 18 640 бр животни от ЕРД. Полученото говеждо месо за периода е 4 261 т, което е с плюс 455 тона в повече за същия период на миналата година.

Добрите цифри  от статистиката са живото тегло на телетата до една година, които са реализирани на ср. живо тегло от 325 кг. при 275 кг за миналата година. Което си е едно Европейско постижение. Кравите и юниците са реализирани на ср.ж.т от 457 кг при 4562 кг миналата година.

Много е трудно да се коментират цифрите за закланите овце, кози, биволи и коне защото данните са дадени в една обща цифра. Така че, от тези категории до края на септември са заклани всичко 202 800 бр. животни, което е с 32 000 бр по-малко от миналата година, за същия период.
Само през септември имаме заклани 9 810 бр животни, което е значително по-малко отколкото през август, когато са заклани 25 290 бр и  22 380 бр през септември миналата година. Полученото месо от овцете, козите и биволите за периода е 1 939 тона при 2000 т за миналата година.

От изнесените цифри в справката е нормално да си зададем и въпроса, къде са животните за клане, дадени в статистическата информация в началото на годината. Става дума за близо 20 000 бр телета до една година, мъжки телета под 12 месеца –   31 600 бр, мъжки животни между 12 и 24 месеца – 13000 бр, юници за угояване 7 885 бр.
По същия начин стой и въпроса при овцете, козите и биволите където общият брой основни животни – майки е 1 155 352 и е нормално да има поне един милион приплоди.

Какво заключение може да се направи:

  • Полученото месо от всички видове животни за годината ще бъде-по малко в сравнение с миналата година.
  • Получените 52 054 т месо осигуряват за първите девет месеца от годината по 7.4 кг на глава от населението
  • За периода са заклани в кланиците говеда от всички категории 20 770 бр. и          202 800 бр агнета, кози, биволи и еднокопитни.
  • Големият въпрос е, къде са заклани или още се отглеждат по фермите хилядите животни, които би трябвало да минат през кланиците.
  • Необходим е анализ относно производството и реализацията на месо.
  • Необходимо е нов модел на справки при статистиката, за да може събраната информация да е полезна при анализите.ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ ОТ МЕСЕЧНАТА ДЕЙНОСТ НА КЛАНИЦИТЕ ЗА ЧЕРВЕНО МЕСО ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Източник: МЗХГ, отдел “Агростатистика” – анкета “Брой на селскостопанските  животни в България към 1-ви ноември”

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here