14 декември ден на ветеринаря – ЧЕСТИТ ПРАЗНИК ПРИЯТЕЛИ !

0
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ВЕТЕРИНАРИТЕ!
14 декември е Ден на ветеринаря – професионален празник за всички ветеринарни специалисти.
На 14 декември 1897 г. е приет Законът за санитарноветеринарната полиция, с което се поставя началото на ветеринарномедицинската служба в България.
До Освобождението на България в страната няма квалифицирани ветеринарни специалисти. Първи организатори на ветеринарната медицина у нас са ветеринарни лекар и от руската армия след Освобождението през 1878 г. по покана на българското правителство много от тях остават в България. Сред тях са имената на Иван Нейман, Иван Вознесенски, Ото Калнинг, Карл Расс и др. Ветеринарната служба се формира отначало в рамките на санитарната служба.
Първият законодателен акт, с който се подсказва необходимостта от организирането на ветеринарна служба, е Временни правила за устройването на медицинско управление в България, утвърден на 11 февруари 1879 от Първото обикновено народно събрание. В този документ се споменава, че “на медицинския съвет се възлага издаване на наставления против заразителните болести по хората и животните”. Въз основа на Временните правила не са изработени конкретни правилници или наредби. В първия медицински съвет няма представител ветеринарно-медицинско образование.
През 1881 д-р Иван Нейман е назначен за Главен ветеринарен лекар на Княжество България.
Първата му задача е да организира военната ветеринарна служба. Той разработва “Законопроект за положението на ветеринарната част у войската”, който се приема от второто обикновено народно събрание и се утвърждава от княз Батенберг с указ от 9 ноември 1882 год.
В официалния списък на лекарите от 16 февруари 1883 в раздела ветеринарни лекари освен Иван Нейман са посочени само още три имена. Това показва, че има сериозен проблем с кадрите.
В началото на 1886 година на мястото на д-р Нейман за главен ветеринарен лекар и ръководител на воената и гражданска ветеринарна служба в България е назначен Фортунат Игнатий Хелховски.
Той разработва глава 11 от Санитарния закон, която урежда ветеринарната служба. Приет е от Петото народно събрание и е утвърден с указ№545 от 18 октомври 1888 год. Според този закон вече всеки окръг трябва да има ветеринарен лекар.
Първата ветеринарно-бактериологична станция е открита през 1901 г., а през 1923 г. е открит и Ветеринарно-медицинският факултет при Софийския университет. От 1924 г. ветеринарните служби стават държавни. След 1944 г. се създават институти по ветеринарно дело. Постигнати са успехи в борбата с епизоотиите и паразитните болести. Провежда се научно-организирана ветеринарно-санитарна експертиза на хранителните продукти от животински произход (Държавен ветеринарно санитарен контрол). Основател на единствения на територията на България “музей по история на ветеринарната медицина” (в Аксаково) е д-р. Тодор Савов Стаматов от град Варна. Framar.bg

Двата сайта – Govedovad.com и Ovce-kozi.com – поздравяват всички ветеринари, без чиято помощ нашите животновъди не биха могли да изпълняват дългът и грижите към животните си.
Изказваме специална благодарност на:

 
д-р Георги Чобанов София д-р Стефан Дренски Сливен
д-р Симион Панталеев Пловдив проф.д-р Георги Георгиев София
д-р Трайчо Алчев Казанлък проф.д-р Наско Василев Ст.Загора
д-р Янко Митев Ямбол д-р Йордан Бойчев Сливен
д-р Пламен Пенчев Сливен д-р Петър Дойчен Перник
д-р Трифон Цветков Враца д-р Стоймен Шиков Казанлък
д-р Пламен Конов Бургас д-р Златка Възелова София
д-р Здравко Ножаров Сливен проф. д-р Юри Митев Ст.Загора
д-р Маргита Христова Сливен д-р Лещерски Сливен
д-р Николай Григоров Сливен д-р Даниел Атанасов Сливен

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК ПРИЯТЕЛИ !

Благодарим Ви за грижите, всеотдайността и професионализма!
Желаем Ви много здраве в тези трудни времена, защото нашето животновъдство, нашите домашни любимци разчитат на Вас!


В древния Рим понятието “veterinus” означавало “товарен добитък” и там за пръв път лечителит на животни са наречени “medicus veterinarius” – ветеринарни лекари.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here