Говедовъдство / Категории угоени телета

0

В зависимост от телесното тегло, възрастта, пола, породата и храненето е нормално говеждото месо да се представя в търговската мрежа.
Някъде го правят.
При това положение вече купувачите ще могат да различават и купуват говеждо месо с различни качества – според вкуса и кредитната им карта. Освен това говедата от различни категории се колят по различни начини.

В тази връзка в Унгария има приети категории телета, които се определят от възрастта, времето на угояване и още куп дадености.
Кои са основните групи и методи за угояване:

Малки телета-угояване. Телето за клане е говедо на възраст до половин година и тегло 250 кг. В зависимост от нуждите на пазара, то може да бъде по-младо и да тежи по-малко. Преди години в Унгария беше обичайно да се продават телета с тегло 80-120 кг получено от 6-12 седмици.

Телета  угояване. Тази категория е теле с тегло от 180 до 200 кг живо тегло и на възраст от 20 до 22 седмици, даващо леко месо. Този продукт може да бъде произведен чрез хранене на телетата изключително с мляко или заместители на мляко и хранене на твърди фуражи (сено, абразия) само в ограничена степен. Възможността за усвояване на желязо е намалена, като по този начин се причинява изкуствена анемия, в резултат на което месото на животните става светло на цвят. На пазара има търсене на този продукт, но поради разпоредбите за хуманно отношение към животните, употребата на фураж с дефицит на желязо може да доведе до неприятности за стопаните.

Бебешко говеждо – угояване. То е широко разпространено в англосаксонските страни, където по-дребните породи (херефорд, ангус) се угояват до 350-400 кг и са на възраст 10-12 месеца.

Бикове   угояване. Целта на този метод за угояване е да се отглеждат мъжки говеда за месо с тегло от 550-600 kg или повече. Този продукт може да бъде произведен интензивно или полуинтензивно (хранене на повече силаж и по-малко сено). В първия случай клането на едър рогат добитък се извършва на възраст 13-15 месеца, а във втория на възраст 16-18 месеца.

По време на угояване на възрастни бикове, те се кастрират в млада възраст и се угояват. Крайното тегло може да бъде  500-550 кг, или по-голямо,  тегло от 600-650 кг. Юниците  имат по-малка сила на растеж от биковете, затова се колят по-късно, но месото им е по-мраморно, по-вкусно, ронливо. В отвъд морските страни, младото  затлъстяване е често срещано, при което по-ниското наддаване на тегло поради кастрация се компенсира от използването на препарати от растежен хормон. Използването на хормони на растежа за тази цел не е разрешено в държавите-членки на ЕС.

Угоени  юници. Ако юници се угояват, те обикновено се колят с тегло 400-450 кг на възраст 15-20 месеца. Силата на растежа и продажбите на фураж при женските са по-лоши. Юниците се използват предимно за ремонт на стадото на кравите, поради което е оправдано угояването и продажбата само на животни, които не са подходящи за разплод.

Угояване на млада крава (предварително използвана юница). Ако цената на млада крава за клане е по-благоприятна на кланицата , може да е подходящо да се угоят предварително използвани юници, т.е. млади, веднъж отелвани крави, и да се продадат за клане. Младата крава за клане тежи 400-500 кг и е на възраст 24-28 месеца, което обаче може да се различава в зависимост от породата и нуждите на пазара.

Скрап крава, скрап разплоден бик. Такива животни могат да се различават по тегло, възраст и състояние в зависимост от времето на бракуване, настаняване и условия на хранене. За разлика от младите говеда, изброени по-горе, месото на старите е сухо, грубо влакнесто и консумира много вода, когато се нагрява. Подходящо е предимно за приготвяне на супи или нетрайни плънки .

Университет в Капосвар; Университет Панон


Абразия- От лат. abrasio ’остъргване’. Отстраняване чрез изстъргване заболяла тъкан на някой орган, почистване зъби от зъбен камък, кариозни вещества и др

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here