Тодор Арбов: Още за – Симентал и Месодаен Симентал

0

време за прочит: 2 минути

Породата е интересна за нашите фермери по няколко причини – по-рядко срещана у нас, по едра, по издържлива на условията, ако искате по-дълголетна и по-красива. Освен това не трябва да се забравя и това, че е втората порода в света по брой животни – над 40 млн.
Една порода дори издигната в култ в Австрия, Бавария и района на Щутгар. Най-важното е, че три от материалите са от Развъдната асоциация на Симентал за България.

Публикуваме  мнението за породата на г-н Тодор Арбов без съкращения и допълнения.

Симентал и Месодаен Симентал са две много различни неща.
Най напред за Симентала – въпреки, че породата произхожда от Швейцария, тя има най голямо разпространение в Германия, и по-точно в южната и част – Бавария и Баден-Вюртенберг.
В немско езичните страни името на породата е Fleckvieh (Флекфии – т.е. петнисто говедо).
Голямо разпространение породта има също в Австрия, Чехия и Западните Балкани. Със световна популация от 41 милиона тя е втората по разпространение порода в света след Холщайн.
Породата е с комбинирано предназначение и селекцията се води и в двете направлания – месо и мляко – като се използват 2 индекса – MW (Wilchwert) и FW(Fleischwert), обединени в общ индекс GZW (Gesammtzuchtwert).
Средната продуктивност в Германия е 7,000 литра за 305 дневна лактация, с 4.2% млечни мазнини и 3.7% протеин.
За увеличаване на млечността при селекцията се допуска вливане на кръв от Монбелиар и Червено-шарен Холщайн до 25%.
Въпреки, че произхожда от Симентала, Монбелиара си е отделна порода, с по-висока млечност, с отлична форма на вимето и ген за производство на Капаказеин.
Главните предимства на Симентала пред чисто млекодайните породи са по-дълъг продуктивен живот и по-малко репродуктивни проблеми.
В България породата е известна като Български Симентал и поради ограничения брой животни се разчита на селекция от чужбина.

Месодаен Симентал – в Северна Америка (САЩ и Канада) породата се развъжда само като месодайна, като част от популацията е Черен Симентал, получен от дългогодишно кръстосване с Ангус.
В Американската асоциация за Симентал има регистрирани 80,000 животни, в Канадската още 40,000 Сименталът в Северна Америка се използва най-вече в различните програми за кръстосване (хибридизация) за повишаване на млечността на майчиното стадо и средно-дневния прираст на телетата. Произвеждат се също така хибридни бици с различна кръвност от Ангус и Брама (Зебу) за развъдната работа в стада с естествено покриване.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here