Говеда в планински райони – обвързана подкрепа

0

време за прочит: 2 минути

Изключително важно, през тези дни, е какво ще искат и предлагат фермерите в документа за обвързаната подкрепа приговедата. В проекта, има нови неща и съвсем нормално е фермерите да имат и своя позиция.

Това е най-трудно при категорията говеда в планинските райони.
Какво се казва в проекта за  ИНТЕРВЕНЦИЯ  „Обвързана подкрепа за говеда в планински райони

 Допустими бенефициенти
-Земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си от 5 до 9 женски животни, които са с предназначение за производство на месо и/или мляко и чиито стопанства са в планински райони.

Цел 2 от Регламент за стратегическите планове:
Засилване на пазарната ориентация и повишаване на конкурентоспособността, включително поставяне на по-голям акцент върху научните изследвания, технологиите и цифровизацията.

Земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си от 5 до 9 женски животни, които са с предназначение за производство на месо и/или мляко и чиито стопанства са в планински райони

Условия за допустимост:
 – Земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си които отглеждат в стопанството си от 5 до 9 женски животни, които са с предназначение за производство на месо и/или мляко и чиито стопанства са в планински райони.
– Заявените за подпомагане животни по интервенцията трябва да са: на възраст от 22 месеца до 12 години;
– Заявените за подпомагане животни трябва да са идентифицирани и регистрирани в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ.
– Земеделските стопани трябва да продължат да отглеждат заявените млечни крави най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.

            Не се изискват доказателства за реализация на продукция

Размерът на подпомагане се определя като единна ставка за подпомагане с оглед постигането на задоволителна добавка към по-високите нужди от подкрепа на доходите на земеделските стопани в секторите с ниска рентабилност, стимулиращ ги да продължат земеделското производство, да повишат конкурентоспособността си и подобрят пазарната си ориентация

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here