Изискването за плодовитост трябва да отпадне

0

Ден преди провеждане на Седмото заседание на Работната група,  за разработване на стратегически план, за развитие на земеделието и селските райони за програмния период 2021-2027г, НСГБ се обърна към своите членове от страницата на Govedovad.com:

„До края на годината във формата „Разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2021-2027 година”, ще бъде обсъден и въпроса за  „Обвързано с производството подпомагане на доходите“.
Изготвен е проект, който трябва да бъде обсъден от Работната група. Важен момент по време на дебата е как браншовиците ще защитят своите членове. Вероятно играта на политика този път ще отпадне, защото освен подпомагане, хората искат и производство /тези които дават парите/.”

 Михаил Михайлов, Изпълнителен Директор на НСГБ,  направи и своя коментар.

„Наистина изключително важно заседание, защото резултата от него ще трябва да изпълняват фермерите, за да получат помощите по обвързаната подкрепа. Както обикновено, служителите на министерството започнаха да ни плашат с Европа, с изискванията, с целта на проекта, да бъдем конкурентно способни и най-вече да има добри производствени резултати, за да се получат субсидиите. Представени бяха и изискванията, които трябва да се изпълняват от фермерите, за да има хепиенд през декември.
Трябва да се отбележи също, че съвсем правилно на организациите бе направена забележка, че закъсняват със своите предложения съгласно приетия ред.

По отношение, някои от новите предложения в изискванията, НСГБ изразява пълна подкрепа. Става дума за възрастта на премираните крави от 22 месеца до 10 години. За намаляване на месеците за признаване юницата за крава, НСГБ още преди две години, предложи те да намалеят от 24 на 22 месеца. Защото при модерното говедовъдство /а ние вече имаме доста такива ферми/, заплождането може да стане на по-малка възраст /12-14 месеца/.
Това предложение беше подкрепено и от асоциациите за месодайно говедовъдство..

В момента системата е такава, че ако кравата роди на 22 месеца, телето и се води извън законно и може да се узакони само чрез фалшификация.

Относно възрастовата граница от 10 години, също би трябвало да се водим от водещите, щом нямаме наши анализи.
За 2020 г в Нидерландия средно кравите дават по 3.6 телета, а активното им използване да дават мляко, пожизнено е 1183 дни.
В Германия използването на кравите за млекоотдаване е от 36 месеца за Холщайна, до 42 месеца за Кафявата порода.
В Гърция доколкото ми е известно, кравите се премират до 8 години. Презумцията е, че след осмата година кравите намаляват продуктивността си и вече не са носители на модерната, нова генетика. Може би има някакъв резон в това, защото гърците имат около 70-75 000бр крави от Холщайн при средна млечност близо до 8000 кг.

НСГБ също подкрепя и спиране продаване млякото за изхранване на животните. Не е нормално да ти дават 60-70 стотинки за кг, а да го продаваш това мляко по 30 стотинки – има такива фактури. Парадоксът е още по-голям при биволското и овчето мляко.

Относно исканите 4000 кг мляко от крава, не би трябвало да затрудни толкова много фермерите, защото това все пак е схема, за насърчаване производството на мляко. Това означава, че основната задача и цел е получаването на повече мляко. Много пъти ме питат, защо не се признават тези 500 кг мляко, които се дават на телето. По същият начин може да се зададе въпросът, защо не се приспада млякото, което  не дават сухостойните крави. На практика изискването достига над 5000 кг от лактираща крава, което на фона на средното за страната звучи добре.

Стигаме и до най-злободневното изискване – Допустимите за подпомагане крави трябва да са родили в периода от 01 октомври на предходната година до 30 септември в годината на кандидатстване;

Дълбоко се надявам, че това е техническа грешка от страна на предложителя. Обадиха ми се доста наши фермери. Хората бяха доста притеснени, защото при оставане на действаща тази формула  25-30% от кравите няма да получат субсидиия.

НСГБ категорично е против това изискване, и е внесено предложение за отпадането му. Както казах, много обичат да ни плашат с изискванията на Европа. Фермерите обаче също могат да плашат с Европа. Балканския кривак /тояга с извит край за подпиране, която служи обикновено на овчаря, но и за удряне/ румънския евродепутат Даниел Буда, преди няколко месеца внесе предложение до ЕК, което бе прието, а именно:
държавите членки, да не натоварват фермерите с допълнителни изисквания на национално ниво,  които не са описани в съответния евродукомент.

Първи аргумент против това предложение.

Исканата за 100% плодовитост, си е направо утопия. Няма ферма в света, която да има такова постижение. В онова време, когато имаше по-голяма организация в животновъдството, отколкото сега /ТКЗС и АПК/ при плодовитост 70% техник осеменителите ги изпращаха на екскурзия в СССР,  а тези, които се приближаваха до 75%  бяха изпращани в ГДР.
Каква е при нас плодовитостта на нашите крави в момента, никой не знае. Но, резултатите при една Развъдна асоциация,  не за мляко, показват 72% плодовитост. Нормално е при високопродуктивните млечни крави този процент да е по-нисък.

Последните статистически данни за 2020 г, които някои страни вече публикуват показват:
– В Нидерландия периодът между отелванията е 407 дни и 358 производствени дни.

С други думи, ние не можем да бъдем по-големи от „папата” по тези показатели.

Едно теле и 60 000 кг мляко

Следващият аргумент е целта на схемата – производството на повече мляко. Така че, не са необходими други условия – имаш крава, пиеш мляко, както се казва.
Имаме съвсем пресен случай в Нидерландия, където преди 5 години една юница се е отелила и без да ражда повече, до сега е дала над 60 000 кг мляко, при среден млеконадой над 30 кг дневно. Фермерът казва, че сметката му излиза при минимум 20 кг мляко. Понеже няма теле, трябва да бракува това животно, което дава 30 кг на ден, ако съществуваше това изискване теле на година. Тази крава, за да дава това мляко не се храни с трева и бирена каша, тя получава солидна дажба, но и дава мляко и съответно трябва да бъде субсидирана.

Икономиката на фермата – това е другия аргумент. Чрез това изискване се бърка в управлението и икономиката на фермата. В момента в Европа,  във връзка с ограничаване броят на животните, се прилагат нови методи на производствения цикъл. Започна да се води селекция по продължителност на живота на кравите, по-късно заплождане след отелване, поради това, че кравата дава много мляко през първите 100 дни.
Нидерландските фермери вече изтеглят първото осеменяване на 100 дни след отелването. Оказва се, че икономически, макар и с малка разлика, предимството е за тези крави с по-голям сервиз период. По този начин се намалява и амортизацията на животното.

През тези дни ми се обадиха  от много водещите ферми в страната. Поради високата производителност на кравите, им се налага и от биологична гледна точка, да закъснее заплождането им. Това ще ги лиши от премиране. Става така, че най-добрите крави, които дават най-много мляко и осигуряват генетиката на стадото, ще останат извън борда. Няма да могат и да получат това, което ще получават пасищните крави.

Следва аргумента селекция. През последните години се води селекция по дълголетие на животните и удължен период на използване. В годишните отчети на много държави се отразяват данни свързани с дълголетието. Не случайно се  води класация на кравите постигнали 100 000 кг пожизнено мляко, мина се през цифрата 150 000 кг и вече се отразяват крави, дали над 200 000 кг. Това не може да се случи при отелване всяка година.

Идва и проблема с родените телета. Да приемем утопически, че всяка крава може да ражда всяка година, тогава се задава въпросът, каква ще е съдбата на голяма част на телетата. Те при сегашната 60-70% плодовитост не могат да намерят реализация, камо ли при 100%. Всички знаят колко  коства едно теле на фермата до отбиване.
Друг въпрос е, как ще се отразят абортиралите крави – няма възможност, те също си остават без теле. Кравата остава ялова и няма субсидия – този въпрос бе поставен от г-н Зоров. Между другото, в процеса на дебата, много смислени изказвания направиха г-Зоров и г-н Михайлов-председател на НСМ относно състоянието на говедовъдството. Това, ние от НСГБ го виждахме още преди години, че е нужно и имахме предложение, няколко пъти годишно да се провежда дебат по въпросите на млечното говедовъдство, организиран от МЗХГ, защото все пак млякото си е стратегическа суровина и е приоритет номер едно на държавата.

От всичко казано до тук е ясно, че това изискване относно плодовитостта, трябва да отпадне за кравите за мляко. Всякакви експерименти с по-нисък процент, е също вредно и ще внесе напрежение в сектора, измами при раждания, маркиране и ликвидация на животните. Ако се приеме, ще се регистрират първите говедовъдни ферми в света постигнали 100% плодовитост .

В дебата обаче се прокрадна и призумцията, че това се прави за да се накарат фермерите да обърнат  по-голямо внимание на идентификацията на животните – налични и новородени. За това обаче си има Закон и Наредба. Има си и контролен орган и съответно изпълнители. Нека те да си се оправят, но да не се месят в млекопроизводството, в което има да се решават много по-важни въпроси. Чак пък толкова, ако се държи на плодовитостта, нека се предложи схема за висока плодовитост.

Завършвам отново с това, че НСГБ е категоричен за отпадане на това изискване и се надяваме, че това е техническа грешка в проекта.”

Govedovad.com остава отворен за поместване становища и мнения по всички въпроси свързани с обвързаната подкрепа в животновъдството.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here