EuroTier за иновации / Сребърен медал за система за ранно предупреждение за заболявания при телетата

0

време за прочит: 2 минути

След тоалетните, получили златен и сребърен медал


Златен медал за кравешка тоалетна

са дадени още шест сребърни медала от EuroTier за иновации.
Един от тези медали е даден на система за ранно предупреждение за заболявания при телетата. Системата открива огнища на болести до 3 дни предварително и може да се използва веднага след раждането на телето, стига то да е настанено на  индивидуално място след раждането.

Още за тоалетните за крави – COWTOILET

Направиха тоалетни за крави

Тази награда е за  БЕЗОПАСНОСТ НА ЖИВОТНИТЕ 2021 и бе връчена на  Futuro Farming GmbH, Регенсбург. именно за тази система за предварителното откриване на заболяванията при телетата. Посредством непрекъснато наблюдение на телетата и бърза обратна връзка с фермера, системата дава възможност за ефективен мониторинг на здравето за всяко отделно теле в популацията.

Системата за ранно откриване на заболявания при телета се основава на прецизен, енергоспестяващ и преди всичко неинвазивен инфрачервен сензор. Той прецинява поведението на телето. Данните от сензорите се оценяват незабавно  и се изготвя прогноза за потенциално развиващи се заболявания. Информацията от оценката се предоставя на земеделския производител директно чрез приложение и онлайн платформа.

Благодарение на по-ранното лечение, непрекъснатото наблюдение на телето и бързото предоставяне на информация на фермера, могат да помогнат за облекчаване на  болестите и се  намали смъртността на телетата.
Чрез бързо лечение на телето, особено през първите няколко дни от живота му, системата за наблюдение може да допринесе пряко за защитата на телето и здравето му и следователно е в състояние значително да подобри хуманното отношение към животните.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here