Да направим истинско месодайно животновъдство

0

Време за прочит: 3 минути

От доста време се мъчим да създадем наше, работещо и рентабилно месодайно животновъдство, при преживните животни. Все още не сме направили нещо кой знае колко. Добре, че някои рискуваха и внесоха чистопородни животни от най-нашумелите породи в това отношение говеда, овце  и  кози и вече имаме върха на пирамидата, както се казва.

Науката също се включи в изготвянето на програмите, а в някои асоциации са и главните действащи.
Питаме къде са фермерите. Когато стане дума за програми, за анализи, анкети – тях ги няма. Е, не всичко е пари приятели, и да се активизираме само, когато стане дума за субсидии или де минимис.

 Както ще разберете, на международно ниво, начело с няколко водещи държави от Европа по месодайното говедовъдство, в България, ще се реализира проект за активизиране на месодайното ни животновъдство. В тази връзка, трябва да се започне един анализ на ситуацията, в момента и какво искат нашите животновъди.
За да се случи това, обаче, трябва да се знае мнението  на фермерите. Това може да стане, като се започне с попълването на приложената в края на материала Анкета.
Не спестявайте няколко минути време да попълните анкетата.
Всичко това е за  Вас и бъдещето на Вашите ферми.

 SWOT анализ на преживното месодайно животновъдство в България


Уважаеми Господине/Госпожо,

Екип от Аграрния факултет и Ветеринарно-медицинския факултет към Тракийски университет – Стара Загора, съвместно с учени от Франция (INRAE) и Великобритания (SRUK – Шотландски земеделски колеж) участваме в разработването на проект за повишаване на знанията и научно – изследователския потенциал и прилагане на иновации в областта на преживното месодайно животновъдство. INRAE и SRUK са признати водещи институции не само в областта на изследванията, свързани с производството на здравословни и качествени храни. Те са и ценни съветници на фермерите в тяхната производствена дейност – прилагане на иновации, устойчиво земеделие и животновъдство и повишаване на ефективността и печалбата от стопанствата.

Молим Ви да попълните предоставения въпросник от анкетата, с което ще предоставите необходимата информация за изготвянето на т.нар. „SWOT Analisis”. Този анализ ще допринесе за установяване на силните, слабите страни, възможностите и предизвикателствата при развитието на преживното месодайно животновъдство в България. Резултатите ще послужат за насочване на дейностите по проекта към най-чувствителните елементи, които биха могли да отбележат положително развитие по пътя на трансфер на знания и добри практики от развитите страни Франция и Великобритания към България. Това ще е основата на стратегия за ефективни общи усилия на партньорите по проекта към подобряване трансфера на знания, иновации и технологии към фермерите, така че това да допринесе до тяхното по-успешно развитие. Участието ви в анкетата ще бъде неоценима помощ за нас при реализацията на проекта и възможност да участвате в предвидените тематични срещи (семинари) по проекта през следващата година.

Молим от името на консорциума за вашето сътрудничество, като очакваме резултата да е полезен и за Вас. Заявяваме и гарантираме, че предоставената от Вас информация ще бъде използвана единствено и само за изготвянето на SWOT   анализите и няма да бъде предоставена на трети лица извън колектива по проекта.

Линк към анкетата – ТУК:

репортаж на Тоня Мишева

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here