Сребро от EuroTier – отново за кравешка тоалетна

0

време за прочит: 2 минути

Единственият златен медал за иновоации бе даден именно на тоалетната за крави. Сребърните медали се дадоха за седем актуални иновоации.
Отново имаме медал за тоалетна, този път сребърен.

Златен медал за кравешка тоалетна

Образуването на амоняк по подовете, може да бъде намалено чрез ранното отделяне на фекалиите и урината. В млечното животновъдство, животинската урина е една от основните причини за емисиите на амоняк, особено когато тя остава на пода и в контакт с въздуха и фекалиите за дълги периоди от време.

Още за тоалетните за крави – COWTOILET

Направиха тоалетни за крави

Под формата на разработката Delta X, френската компания Bioret  е разработила много интересен продукт, който позволява фекалиите и урината по подовете на оборите, в които се отглеждат  говеда за мляко, да се събират автоматично, бързо и лесно и да се прехвърлят в отделни складови помещения.

EuroTier за иновации / Сребърен медал за система за ранно предупреждение за заболявания при телетата

За да се постигне това, система за въртящи се конвейерни ленти е интегрирана в система от гумени рогозки с наклон от 3%. Коланната система отвежда урината, събрана в централния улук, към хранилището за течности, а изпражненията на животните – към хранилището за твърд материал..

Бързото и ефективно отделяне на фекалиите и урината е изключително важно за поддържане на чисти подове, за укрепване здравето на животните и за подобряване на климата  в обора, както и въздействието на околните системи върху околната среда.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here