Крави на паша

0

Време за прочит: 1 минути

Повечето фермери вече разбраха, че следващия период на ОСП ще бъде „подчинен” на биологичното произ-водство. Именно за него ще бъдат отделени много средства, както за фермерите така и за организацията му. Много други страни започнаха в тази посока преди много години и вече фермерите берат плодовете на тези програми.

 Кравата  е част от традиционния холандски пейзаж и се радва на висока оценка от обществото. За това имат заслуги и млекопреработвателите.

FrieslandCampina стимулира членовете на млекопроизводителите да пасат кравите и младите си говеда на пасищата. Млекопроизводителите получават премия за паша на открито от 1,50 евро на 100 кг мляко, когато техните млечни крави пасат на ливадите поне 120 дни в годината в продължение на минимум шест часа на ден. Млякото от тези ферми се преработва като пасищно мляко и потребителят може да разпознае това по логото на пасищното мляко върху опаковката на много млечни продукти.

Броят на млекопроизводителите от FrieslandCampina, които извеждат кравите си на ливадите, нараства за шеста поредна година. През 2020 г. 83,6% от холандските членове на FrieslandCampina прилагат някаква форма на паша на открито. Това е увеличение с 0,6 процента в сравнение с 2019 г. Резултат, с който да се гордеем!

Около 10 439 членове млечни ферми от FrieslandCampina са прилагали паша на открито през 2020 г. , като  125 от тях са извели за първи път кравите на пасището.. С цифрата за паша на открито от 83,6% , коператива е много над целите, определени от сектора – (81,2%) .

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here