Германия: Кой работи в земеделието

0

Време за прочит:4 минути

В Германия, земеделието е сектор, в който по-голямата част от работата се извършва от фермерите и техните семейства. От 940 100 работници в селското стопанство на Германия, около 449 100 са членове на семейството на фермера (48% от всички работници). Има и 204 600 постоянни служители и около    286 300 сезонни работници. Това пише DBV в настоящия си доклад за ситуацията.

Дългосрочната тенденция към засилено използване на съвременни технологии и произтичащите от това повишения на ефективността и производителността, също оказват влияние върху броя на селскостопанските работници. Той е спаднал с почти 13%, а  броя на семейните работници, дори е спаднал с 19%. За разлика от тях, броят на постоянните служители се е увеличил с 6%. Работата, извършена от външни доставчици на услуги, като изпълнители и машинни работници, не са показани в проучванията на земеделската структура. Тези външни услуги са склонни да се увеличават.

По отношение на възрастовата структура заетите в селското стопанство са значително по-възрастни от останалата част от работната сила. Докато 36% от всички заети лица в селското стопанство са на възраст над 55 години, съответният дял в останалата част от икономически активното население е 24%.

В края на декември бройката на младите мъже и жени, които  изучават „зелена“ професия е около 32 300 души. Това е почти толкова, колкото през предходната година (- 0,5%).
С 13 100 стажанти градинарската професия все още е най-важната от „зелените“ професии, следвана от фермерската професия с 8700 души. Това обаче е с 3,1% по-малко в сравнение с предходната година. Освен фермера и градинаря, 14-те „зелени професии“ включват и професиите за обучение на домакиня, винопроизводител и собственик на животни.

От обучаващите се в селскостопанския сектор –  7 470  са жени (23%). Техният дял не се е променил значително през последните години. Най-висок е процента на жените в домакинството в селските райони, в професиите на лаборант и в професията по управление на коне.
Що се отнася до обучението за фермер само 17% са жени. Тенденцията обаче този процент да се увеличава. Според резултатите от Проучването на структурата на селското стопанство 65% от всички ръководители /управители на ферми, са завършили професионално обучение в селското стопанство. В по-големите ферми почти всички мениджъри/ управляващи директори, са завършили професионално обучение в селското стопанство. Дори в предприятията, партньорствата и юридическите лица на пълен работен ден, нивото на селскостопанско обучение е относително високо – от 83 до 85%.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here