Единна база за разрешените лекарства

0

време за прочит: 1 минута

Европейската комисия е предприела важна стъпка, за да въведе ред на европейския пазар на ветеринарни продукти и да помогне на ветеринарните лекари да извършват работата си, като могат да избират подходящите лечения. Те ще знаят кои лекарства не са разрешени за дадена държава и съответно знаят разрешените алтернативни такива.

 Официален вестник на Европейския съюз (DOUE) публикува Регламент с необходимите мерки и практически разпоредби за създаване на база данни на Общността за ветеринарните лекарства.Тези данни имат за цел да подобрят единния пазар, като предоставят информация за ветеринарните лекарства, налични в държавите-членки, и позволяват на здравните специалисти да получат информация за възможни алтернативни лечения.

По отношение на датите регламентът посочва, че не по-късно от 28 януари 2022 г. Европейската агенция по лекарствата трябва да  разработи и въведе в експлоатация тази база данни, а след 28 януари 2022 г. ще подобри своите функционалности и ще развие други които се считат за подходящи и са съгласувани от компетентните органи и от Комисията.

Текстът описва подробно, че тази програма ще се актуализира на всеки две години в светлината на постигнатия напредък и нуждите, определени от регулаторната мрежа, както и информацията, предоставена от потребителите. Стандартът също така включва широк спектър от технически спецификации и практически разпоредби за работата с базата данни.
ЕК

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here