Зима е – даже за кравите

0

време за прочит: 1 минута

През студените зимни дни, производи-телите най-напред да обърнат внимание на покривите и стените на оборите. С цел да се намали излагането на студено време, пуснете завеси на откритите места в обора. С това ще се намали скоростта на вятъра и избегнат въздушните течения през вентилацията.

Също така проверете да няма отворени врати, които могат да създават течения. Леглата трябва да се поддържат сухи и чисти.

Доилната техника трябва да се проверява редовно и не трябва да се допускат високи нива на вакуум, бързите темпове на пулсатора довеждат до лошо кръвообращение и неадекватно масажиране.
Оборудването се почистват и дезинфекцира след всяко доене. Важно е, да се запази и прилага програмата за контрол на мастит през зимните месеци. След доене, да се избягва поставянето на животните в места където има студени ветрове.

Важно е също така, да се избегне замръзването на дезинфектанти, защото замръзване и размръзване може да промени химичните им свойства.

Говедовъд.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here