Отглеждане на телета от 2 до 12 месечна възраст

 Хранене до навършване на пубертета

Цели: Ускорен растеж, качествено развитие на вимето и половата система

Между 60-я и 70-я ден от раждането телетата се групират по 8-12 глави в група. Свободния достъп до концентратната смес и люцерновото сено продължава до към 80-я ден.

Ако продължаваме да даваме концентрат отделно от смесена дажба(ОСД), то зърното трябва вече да е едро смляно.
След 80-я ден храненето е изключително за сметка на ОСД, в която суровият протеин е 18% от сухото вещество. Може да се използва ОСД за крави в първата третина на лактацията.
Високото ниво на протеина се препоръчва до навършване на 10 месечна възраст поради следните причини:

– От 2 до 4 месецарастежа на телетата може да се забави значително при намаляване на протеина и да превирнем млечната генетика в месодайна.
– От 5 до 7 месеца се развива качествено вимето. Броят на алвеолите е заложен генетично, но те не се развиват напълно при ниско ниво на протеина в дажбата. 2% по-малко протеин в сухото вещество през този период рефлектира в 1 тон по-малко мляко за всяка лактация.
– От 8 до 10 месец протича в основни линии пубертета при телетата. При намаляване нивото на протеина се забавя развитието на половата система и от там произтичат всички негативни последици свързани с възпроизводството.

До 6 месечна възраст прирастът се поддържа между 850 и 900 грама дневно.
След 6 месечна възраст енергията (концентратите) в дажбата се ограничават за максимален дневен прираст от 750 до 800 грама.

Излишното затлъстяване на юничките води до проблеми с възпроизводството и намалено количество мляко при бъдещите лактации.
След навършване на 10 месечна възраст протеина се намаля на 16%.

Канада – Тодор Арбов – експерт

1 КОМЕНТАР

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here