Цената на млякото е свързана с качеството му и оттам  се определя неговото предназначение.

0

В САЩ, цената на млякото е свързана с качеството му и оттам  се определя неговото предназначение.

Цените на млякото основно се отнасят на две големи групи:
– 1 клас мляко, което представлява 97% от млякото, произведено в САЩ. То се произвежда при строги хигиенни условия и е предназначен за всички млечни продукти;

– 2 клас мляко, което представлява 3% от мляко произведено в САЩ, и може да се използва само за продукти, получени от мляко, като например масло и прахове;

От тези две групи, се отделят други четири, които се използват основно за точно определени продукти, и които  се характеризират с различни цени на млякото :

– клас I –  мляко е предназначено за директна консумация от човека и е най-скъпият.
– клас II –  мляко се преработва в пресни продукти като кисело мляко, сметана, сладолед и  други замразени десерти и продукти.
– клас III –  мляко се използва за направата на сирене.
– клас IV –  мляко се използва за производство на масло и прахове.

Млечната индустрия на САЩ се регулира от Федералната Маркетингова млечна система , която има подразделения в  11 различни географски области.
В Уисконсин,  например, повечето от произведеното  мляко е от клас III, т.е. мляко, предназначено за производство на сирене.

Във Флорида, обаче, по-голямата част от млякото, произведено е от клас I, т.е. мляко за пиене. Ето защо това мляко се счита за по-ценно и, като такова, носи по-висока от средната цена.
От мляко от стопанства, разположени в райони, където  се добива клас IV,  се правят  масло и прахове, които могат да се съхраняват за бъдещо използване.

 В същото време млякото, на земеделските производители, разположени в райони, където производството  му  е ниско, може да се очаква, че то   ще може да бъде преработено в хранителни продукти, независимо от класа на качеството .

Млякото в щата Калифорния, което представлява приблизително 20% от цялото производство на мляко в САЩ, има своя собствена Федерална Маркетингова млечна система,  която не е част от федералната схема. И там то се дели на   пет класа класификации.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here