Холщайн асоциация САЩ – работи за фермерите си

0

Най-голямата млечна асоциация за породата Холщайн в света, обединяваща над  28000 члена е тази на САЩ.
Сега ще ви запознаем с дейността, задачите и функциите на асоциацията.
Това ще бъде от полза за всички, да направим сравнение с работата на родните асоциации и съответно да искаме от тях промяна в името на фермера, или на чист български език – увеличаване на доходите му използвайки методите на селекцията в цялата им гама при отглеждането на крави. А с това трябва да се заемат асоциациите.

Кои са главните задачи на асоциацията: на първо място един пакет от услуги носещ името Идентификация на говедата – база данни. Към този пакет влизат:

Регистрация – Всички Holsteins, имат право да бъдат регистрирани, и по този начин ще бъдат идентифицирани, като холщайн животни и стойноста им ще е винаги по-висока отколкото на неидентифицираните такива. В Асоциацията има една родословна книга и всяко животно е записано в нея, с изчислено родослови, и в зависимост от процента на чистотата на произхода, регистъра се дели на четири големи групи:

100% RHA-NA: Това са животни, на които  може да се проследи произхода в САЩ или в канадския генеалогичен регистър.

100% RHA-I: “I” е съкращение от International. Това са животни, на  които цялото потекло може да се проследи,  произхода е записан в одобрена чуждестранна родословна книга, или чието потекло съдържа комбинация от Северно Американска и външна линия.

0-99% RHA-NA: Това са животни  изцяло излезли от Северна Америка, чиито потекло не може да  проследи произхода му в САЩ или в канадския  генеалогичен  регистър.

0-99% RHA-I: Това са животни от изцяло или частично с чуждестранен произход  и той не може да се  проследи в съответния генеалогичния регистър.

Класификация на стадото.

Прехвърляне на стадото – Предимства за прехвърляне са – продажната цена която се увеличава, чрез предоставяне на важна информация за проследяване на родословието. Познаването на родословието на животното помага да се управлява  близко родственото кръстосване и генетични рецисиви. Всичко  това  са важни инструменти за постигане на максимална печалба и удовлетворение на купувача.

Идентификация на стадото: Фермерите  използват програмата за официално идентифициране на животните в стадото си с ушни марки. Холщайн асоциация  предлага и защита от фалшификация на ушните марки.

Използването на свободен  софтуер EASY ID,  позволява и да се поръчат ушни марки съдържащи  персонализирана информация за животните. Опциите включват: Дата на раждане, име, кратко име на бащата и др.

Издаване на сертификат – включва пълна информация за животното.

Даване данни за  национална система за идентификация на животните и проследяемост на САЩ.

Вторият голям пакет с услуги се казва: Информация за родословието. В този пакет може да получите следната информация: Търсене на животни, Онлайн родословие, Търсене на база данни, Генетични кодове, Инбридинг калкулатор, Списъци, Как да четем педигре.

Следващите пакети са: Генетични оценки, Софтуер, Срещи конференции, Награди, Предавания, Младите фермери, Последни новини,Управление на профила на фермера, Фондация.

Най-големия пакет – Програми и услуги включва: Класификация, Геномни услуги по тестване, списъци, търговия, информация, печатни произведения, софтуер, програми,членство.

В следващия материал за Холщайн асоциацията на САЩ ще публикуваме таксите, които се събират от фермерите и направим аналог с това което се върши от родните асоциации, продукта които получават и какво се заплаща за услугата.

Говедовъд.ею

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here