Солта и слънцето – дар от природата

0

Резултат с изображение за натриев хлоридНатриевият хлорид, познат още като готварска сол или просто сол, е химическо вещество с химическа формула NaCl.

Натриевият хлорид е сол, на която до най-голяма степен се дължи солеността на водата в моретата и океаните и на междуклетъчната течност при много многоклетъчни организми. Използва се широко като овкусител и консервант за храни.

Биологическо значение -Натриевият хлорид е важен за живота на Земята. Повечето биологически тъкани и телесни течности съдържат известно количество сол. Концентрацията на натриеви йони в кръвта е пряко свързана с регулацията на нивата на телесните течности. Разпространението на нервните импулси чрез сигнална трансдукция се регулира от натриеви йони. 0,9% разтвор на натриев хлорид във вода се нарича физиологичен разтвор, тъй като той е изоосмотичен с кръвната плазма.

Човекът се откроява сред другите примати с отделянето на големи количества сол чрез потене.

Производство и употреба -В наши дни солта се произвежда чрез изпаряване на морска или солена вода от други източници, например солени кладенци или езера, а също така чрез добив на каменна сол.Повечето хора са добре запознати с използването на солта в готварството, но не и с многото ѝ други приложения – от производството на целулоза и хартия до боядисването на текстил и тъкани, производството на сапуни и миещи препарати. В страните със студен климат големи количества сол се използват за почистване на пътищата от лед през зимата.

Овкусител -Солта се използва широко като овкусител и е идентифицирана като един от основните вкусове.Това води до повишено кръвно налягане при някои хора, което от своя страна е свързано с повишена опасност от сърдечен или мозъчен удар.

Биологическо приложение – Много микроорганизми не могат да живеят в прекалено солена среда: водата се изсмуква от клетките им чрез осмоза. Затова солта се използва за съхраняване на някои храни като сланина и риба.

Размразяване – Въпреки че исторически солта е позната като дефицитна стока, промишленото производство в наши дни я осигурява в изобилие. Около 51% от световното производство се използва в студените страни за размразяване на пътищата през зимата. Солта помага, защото солената вода има по-ниска точка на замръзване от чистата вода: йоните пречат на образуването на правилни ледени кристали. Но напоследък има опасения, че тази употреба може да бъде вредна за околната среда и в Канада са въведени нормативни текстове, които целят намаляване на използването на сол за размразяване до минимум.

Добавки – Солта, която се продава за консумация в наши дни не е чист натриев хлорид, както много хора си мислят. През 1911 г. за първи път към солта е добавен магнезиев карбонат, за да я направи по-сипкава. През 1924 г. за първи път са добавени много малки количества йод под формата на натриев йодид, калиев йодид или калиев йодат. Йодираната сол премахва опасността от ендемична гуша. Това заболяване се дължи на недостиг в почвите на определени географски райони на необходимия за синтеза на хормона тироксин от щитовидната жлеза елемент. Понастоящем световната законодателна практика (включително и тази в България) приема като стандартно йодирането на солта с калиев йодат в границите между 28 и 55 mg/kg (ppm), което отговаря на 28 – 55 грама калиев йодат на тон готварска сол.

Резултат с изображение за сол за кравитеЛатинската дума за сол, sal, френските думи solde (означаваща „баланс, салдо, плащане“) и soldat („войник“) са свързани. В италианския език soldi означава „пари“, а soldato – войник.Римските войници са получавали режийни, за да си купуват сол, salarium argentum, откъдето идва думата за „заплата“ в някои европейски езици. Римляните също обичали да солят зеленчуците, което довело до вграждане на латинската дума за сол в думата „салата“ (на някои латински диалекти salata означавало буквално „солен“).Както изглежда, българската дума „сол“ не произлиза от латинската дума, а и двете произлизат от общ предшественик, за който се счита, че е говорен преди около 8000 години.

Солената почва е по принцип неподходяща за земеделие. Оттам и практиката на посоляване на земята при войни.
Казва се, че суеверието, че разсипване на сол носи нещастие идва от обърнатата солница предЮда Искариотски на Тайната вечеря, обезсмъртена в известната картина на Леонардо да Винчи.
Заради голяматаконцентрация на сол Мъртво море е толкова гъсто, че някои предмети, които обикновено потъват, могат да плават на повърхността му. Хората плават спокойно, тъй като плътността им е малко по-ниска от тази на чистата вода. (Но само 8% от солта в Мъртво море е натриев хлорид, 53% е магнезиев хлорид, 37% калиев хлорид).
Американските градове Синсинати и Детройт са върху действащи солни мини.
Третият райх складирал големи количества пари, картини и произведения на изкуството в солни мини и много важни документи и предмети продължават да се пазят в стари солни мини и до днес. Солни мини се използват и за складиране на ядрени отпадъци.
В следващия материал за солта ще разгледаме какви са ползите и вредите при използването и от животните. Източник – Уикипедия

Govedovad.com

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here