И на плажа и в обора, лежим на пясъка

10

Запознаваме ви с лекция изнесена пред бразилските говедовъди от сектор мляко.

Взаимодействието между кравата и околната среда е от решаващо значение за здравето и производителността на стадото. Съществуват няколко вида материали        /органични или не органични/, за настилане на леглата на кравите. Видът на материала, който се използва като постеля, е изключително важен за комфорта и здравето на кравите. Кравите, настанени в удобни легла могат да останат  12 до 13 часа в легнало положение.
Тъй като кравите прекарват голяма част от времето си в легнало положение, повърхността на леглото се превръща в едно от основните взаимодействия, който имат с околната среда. Все пак, това може да представлява заплаха за здравето на кравите, защото различните материали, използвани като легла, могат да имат различен брой и видове бактерии, могат да колонизират цицките и да причинят мастит.
Леглата от органичен произход (такива с дървесни стърготини или талаш) осигуряват по-голяма скорост на размножаване на микроорганизми, отколкото неорганичните легла (например пясък), защото има наличие на субстрати за бактериите, присъстващи в органичния материал.

Използването на пясък, като постеля за легла, показва добри резултати по отношение на комфорта на кравите. При сравняването на употребата на пясък и други видове материали (например слама или дървени стърготини) е установено, че броят на кравите, лежащи на пясъчните легла, е по-голям в сравнение  с другите.
Следва въпроса, какъв пясък да се използва – чист пясък или рециклиран. В тази връзка са направени изследвания относно  ефекта от използването на рециклиран пясък върху поведението и хигиената при лактиращите млечни крави. Две групи крави се настаняват да лежат на:
а) рециклиран пясък;
б) чист пясък (без предишна употреба).
Времето и продължителността на всеки период, през който кравите лежат, и броят на стъпките се измерват всеки ден по време на опита. Освен това се измерва ректалната температура на кравите, проби от кожата, проби от млякото на кравите и пясъка от леглата и оценка на хигиената на вимето, /кога ще ги стигнем американците/

И в двата случая, престояването върху постелята не се повлиява от типа на леглото. Този резултат показва, че леглата и в двата случая са подходящи.

По отношение на хигиената, резултат по отношение на крави развиващи субклиничен мастит, се констатира, че броят е нисък и при двата типа легло. Този резултат се свързва и с малките вариации в съдържанието на сухо вещество в двата вида пясък. Въпреки това, хигиената е по-добра за кравите лежащи върху рециклиран пясък през зимата.

Въпреки, че оценките за хигиена на вимето показват, че кравите са били чисти, е открит по-висок брой бактерии при рециклирания пясък. Въпреки това, пясъка, дори и рециклиран, не представлява риск за околната среда и за кравите.

Резултатите от това проучване показват, че рециклирания пясък може да се използва като спално „бельо”, и е безопасен и удобен за млечни крави, тъй като не се увеличава замърсяването на кожата им.  В това проучване пясъкът е бил рециклиран само веднъж. Понастоящем все още не е проучено напълно каква е границата на бактериалното натоварване върху рециклирания пясък и колко често материалът може да бъде възстановен и използван като легло,

Рециклирането (още сметопреработване) е процес, при който отпадъците се преработват така, че да се произведе суровина, която да бъде използвана за производство на нови продукти. Процесът на рециклиране допринася за спестяване на необработените суровини, от една страна и намаляване на количествата отпадъци и замърсяване на околната среда, от друга и поради това технологиите за рециклиране са важни както във финансов, така и в екологичен аспект.

 

 

10 КОМЕНТАРИ

 1. да ако температурата вън е 25 градуса, това е комфорт! но ако е -20? не пробутвайте простотии на лековерни фермери.

  • И при – 40 е супер за кравите върху пясък. Видял съм го с очите си. Важно е пясъка да е чист от фекалии и да е сравнително добре подравнен.

 2. Да, пясъкът е чудесна постеля за леглата на кравите, само че техологията за рециклиране изисва скъпа и трудна за поддържане техника, и поради това пясъкът не намира място в малките и средни ферми. С пясъчна постеля се проектират ферми с 1,000 крави и повече. За условията на България много по-перспективно е използването на компост, но това вече е друга тема…..

  • Ферма със 160 дойни крави има free stall с пясък със 40 места. Перфектно и през лятото и през зимата.

  • Важно е пясъка да е чист и сух. Морски или речен – няма значение.
   Не е необходимо да е рециклиран. Достатъчно е мястото да е достатъчно проветриво, за да може пясъка да изсъхва бързо от урината и фекалиите.

 3. Дървесните трици са най-доброто легло за меко и чисто легло на кравите, по мое мнение.

  • Дървените трици могат да са идеална среда за кърлежи, въшки и бълхи. В самата статия са описани и другите им недостатъци.

 4. Освен температурата, пясъкът може да причини протривания, особено в сгъвките на ставите на краката! Не ми звучи като добра идея…

  • Пясъка почиства кравите достатъчно добре. Кожата на кравите е доста твърда и груба и трудно се случват такива протривания за които говорите. Просто са невъзможни!

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here