Нова форма на мастит

2

Маститите са важен фактор за икономиката на фермата.
Доскоро, успявахме да минем метър, но след въвеждането на “Модул мляко”,  започнахме да обръщаме голямо внимание, на програмите за недопускане на мастит. Както му е реда. Всяка зараза, след като нанесе пораженията и се намери някакво противодействие, се появява „носена” от друг причинител.
Сравнително нова форма на мастит, причинен от бактерия от род Lactococcus, се среща по-често и поради това, че е резистентна към няколко типа често използвани антибиотици, трудно се контролира.

Първоначално идентифицирана през 30-те години, но прекласифицирана през 1985 г., бактерията Lactococcus, се смятала само като първоначална култура в производството на сирене и мътеница. Последните огнища обаче увеличават значението ú като пантоген за мастит. Поради начина, по който се култивира, Lactococcus често е трудно даже за лаборантите, да го различават от Streptococcus.
Инфекциите на вимето, причинени от Lactococcus приличат на инфекции, причинени от streptococcus в околната среда и други обичайни патогени, което води до клиничен мастит с висок брой на соматичните клетки. Лактококовите инфекции обаче може да не реагират на антибиотична терапия.

Ако се появи тази бактерия във фермата, е много важно поддържането на леглото чисто, за да се минимизира рискът от мастит от Lactococcus, тъй като тези бактерии често се срещат върху кожата и околната среда, включително пясъка на леглото. Тъй като лактококите процъфтяват в околната среда, отделянето на заразените животни не пречи да се заразят и здравите животни.

Lactococcus е род на млечнокисели бактерии, които преди са били включени в рода  на Streptococcus Group N1. Те са известни като хомеоферментери, което означава, че в този случай те произвеждат единственият продукт – млечната киселина – като основен или единствен продукт на глюкозната ферментация. Техният хомоферментативен характер може да бъде променен чрез регулиране на условията на околната среда като рН, концентрация на глюкоза и ограничаване на хранителните вещества. Те са грам-положителни, каталазно-отрицателни, недвижещи се коки, които се намират поотделно, по двойки или във вериги. Родът съдържа щамове, за които е известно, че растат при или под 7˚C.
Ветеринария.

2 КОМЕНТАРИ

  1. Принципно е много важно да се поддържа добра хигиена във фермата, не само леглата на кравите, доилната инсталация, личната хигиена на работниците и т.н. Важно е фермерите да знаят, че има ваксина срещу мастити при кравите. Лицензирана е и е налична на българския пазар. СТАРТВАК.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here