Селекция и развъждане в месодайното говедовъдство

2

Съвременните методи на селекция в месодайното говедовъдство включват геномна оценка на животните за разплод в репродукторите – стадата, предоставящи ремонтни юници. Всички бици за производство на сперма или за естествено покриване задължително се генотипират. По този начин се избягват грешки в селекцията и развъждането и се ускорява генетичния прогрес.
В момента се предлага геномна оценка с най-голяма надеждност (до 80%) за породата Ангус, но също така и за други месодайни породи и кръстоските от тях.
В България би могло да се създаде пирамидална структура в месодайното говедовъдство – нуклеус (депо) и репродуктори за производство на елитни бици от най разпространените месодайни породи.

Селекционната и развъдната дейност се води на ниво нуклеус и репродуктори, чрез геномна оценка и внос на сперма и ембриони от елитни животни. Държавните субсидии за селекция трябва да бъдат обвързани с използването на тези методи и да бъдат насочени към тези две нива.
Организацията на нуклеуса може да е кооперативна (към асоциацията за месодайно
говедовъдство) или частна (с помощ от държавата) Репродукторите и производ-ствените стада са частни предприятия.
Разпределението на поголовието за всяка порода при такава схема е:
Нуклеус – 10% – при 25% годишен ремонт на стадото с цел ускоряване на генетичния прогрес;
Репродуктори – 20% – при 20% годишен ремонт на стадото;
Производствени стада – 70% – при 15% годишен ремонт на стадото;
Производствените стада могат да бъдат и от кръстоски (месодайни породи), произведени в репродукторите по специални развъдни схеми, с цел по-висока икономическа ефективност.

Канада, г-н Тодор Арбов
– международен експерт по говедовъдствно

2 КОМЕНТАРИ

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here