“Геномика” ООД / За първи път в България – RZ €

0

Време за прочит: 2 минути

“Геномика” ООД – Сливен отново ни изненада с каталога си за 2021 г.
След миналогодишното включване в каталога на стойностите за развъждане на здрави крави, сега там е  включен и най-новия показател  в света – стойност за по-голяма рентабилност. Преодолявайки трудностите породени от пандемията, екипът на “Геномика” ООД прави всичко възможно, поне дъха на модерната селекция да достигне до нас.
Отваряйки страниците на каталога, ще ви направи впечатление, че горе вдясно, в каре е поместена общата развъдна стойност на бика и неговата рентабилност, която завършва със символа на еврото € – например:  RZG 169 RZ €. С други думи, това са най-важните характеристики на разплодника.

Какво ни каза за това ново начало на Развъдната стойност за рентабилност Маргита Григорова

RZ € – Ви дава възможност да отглеждате крави с по-голяма рентабилност.
Новата икономическа обща развъдна стойност в €, е приета в Германия
Тя е уникална в света с най-високо качество на данните
RZ € е първата икономически претеглена обща развъдна стойност и се
изразява в евро скалата. С един поглед можете да видите какво струва
развъждането и как решенията за отглеждане могат да бъдат оптимизирани.
RZ € се концентрира върху икономически значимите характеристики в
производството на мляко: производство, годност и плодовитост.
RZ € включва 41% RZM/мляко/, тъй като производството на мляко е това, което
прави пари, и 59% са „функции за спестяване на разходи“: полезен живот и
здраве.

 

27% RZN:/експлотация/ скъпите разходи за отглеждане могат да се разпределят за по-дълъг период и разходите за килограм мляко намаляват
16% RZGesund: Здравите животни спестяват ветеринарни разходи и ценно работно време
7% RZR: Плодовитите крави са решаващ фактор за успех и крайъгълен камък за бъдещите поколения и лактации
6% RZKälberfit: Избягвайте загубите на телета и отглеждайте здрави телета
3% RZKd / RZKm:/отелване/ лесното и безпроблемно отелване е плюс за кравите и телетата

RZ € съдържа реални икономически ключови цифри от германски компании и следователно е оптимално адаптиран към местната оперативна структура и структура на разходите. Тъй като доходите и разходите варират, икономическата оценка на отделните характеристики се проверява на редовни интервали и се коригира теглото им в RZ €.
Така че RZ € също е актуален в дългосрочен план!

Инструмент за рентабилност

Оценките на клонове показват, че освен оптимално хранене и добро управление, използването на TOPGenetics се отплаща! RZ € се концентрира върху икономически значимите характеристики в производството на мляко: производство, годност и плодовитост. Благодарение на специалната корекция на RZ € към структурата на приходите и разходите на германските компании, с този състав може да се постигне максимален успех!

Използвайте RZ € като инструмент за успех във вашето стопанство!

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here