Още за новородените телета

0

При раждането, телетата се различават от възрастните преживни – не могат да усвояват твърди храни, като концентрирани и други фуражи.  От друга страна, те имат рефлекси за сучене и всички физиологични и биохимични условия за използване на млякото, като източник на енергия през първите седмици от живота.

Поради това, фазата на кърмене заслужава повишено внимание, било то естествено или изкуствено. При естествено кърмене телето получава млякото, като суче директно от кравата. Тази система обикновено се прилага при крави, които не са специализирани  за производство на мляко. Техническата препоръка е, да се остави телето „под“ кравата, когато продукцията и е по-малка от 8 литра на ден.

В стадата с по-висок среден дневен добив на мляко, се препоръчва изкуствено хранене на телетата. Така, млякото на майките отива в мандрите, а телетата се хранят със сухо мляко. По този начин също имаме контрол на хигиената и количеството мляко, което поема едно теле.
Изхранването с млякото става по няколко начина. Единият е от бутилки с биберон, но при тях има проблем с почистването. Другият начин, е храненето с мляко да става от кофа с биберон и третия, който не се препоръчва, но е най-не трудоемък за гледачите е бозаенето от кофа. Използването на този метод на хранене, обаче изисква тренировка на животното от подготвени хора, които преподават на телето, как да се научи бавно да пие млякото.

За да направите това, животното се индуцира да суче пръст или биберон, след което ръката се вкарва в кофата и при засмукване пръстта бавно се изтегля.
Има няколко физиологични фактора, от които зависи развитието на телето и неговото бъдеще. Единият е тежките раждания. Новородените телета имат ниска жизненост, което води до трудно изправяне и ходене през първите 3 часа от живота им.
Сред другите изброени фактори, които допринасят за ниска жизненост на раждане са хипоксия и ацидоза, физическа травма, фрактури и аспирационна пневмония. Фактори, които могат да повлияят на абсорбцията на коластра и по този начин на пасивен трансфер на имунитет. Всичко това, оказват влияние върху жизнеността и здравето на телета, така че, то трябва веднага да се научи да пие мляко от кофа.
В тази връзка е проведено проучване, в голяма ферма в САЩ през 2016 г. за период от 12 седмици, при общо 1235 телета, включително женски и мъжки. Служителите на фермата са обучени да оценяват раждането по скала:
1- нормално раждане
2 -малка помощ
3 – трудно раждане
Друга информация, която се събира, е пол на телетата, равновесие между кравите (юници и раждали крави) и раждането на близнаци. Около 51,4% от телетата са получени от юници и 56,2% от млечни крави. Около 10% са родени близнаци, а по-голямата част от телетата (94%) са имали фронтално представяне при раждането.
На втория ден от живота си, телетата получават 2 литра пълномаслено мляко в кофата, два пъти на ден.
Наблюдения за необходимостта от помощ при пиене от кофата са направени веднага след като кофата е напълнена. Почти 60% (n = 724) от телетата консумират своята част от сутрешното мляко (2 L) след 3 дни подпомагане, със средна стойност от 3,4 дни (SD = 0,87). От останалите, Около 25%, се нуждаели от помощ до седмия ден. Повечето от животните, на които им бе оказвана помощ, трудно изпиваха всичкото мляко от кофата. Телетата, които изглеждаха нащрек, но бяха неподвижни, имаха 2,43 пъти по-голяма вероятност да се нуждаят от помощ при кърмене. Телета, които изглеждаха депресирани преди кърменето, са били 4 пъти по-склонни да се нуждаят от помощ в сравнение с телетата, които стоят нащрек.
Въз основа на тези данни, 3 дни се считаха за “нормално” време за завършване на успешно обучение с кофи. Независимо от това, вероятността да се потърси помощ, при сутрешното хранене, след 3 дни от живота, включваше броя на ражданията, пол на телето и раждането на близнак също така  бе често срещана .

Телетата, родени от юници, показват тенденция към по-голяма нужда от помощ при кърменето, в сравнение с телета родени от крави.
По отношение на сравнението между половете на телетата, женските са били 1,5 пъти по-малко склонни да се нуждаят от помощ, след 3 дни в сравнение с мъжките. С други думи женските са по жизнени.
Близнаците, са почти два пъти по-склонни от помощ при хранене, след 3 дни от живота си, в сравнение с другите.

По принцип телетата, които ще бъдат изкуствено подхранвани с кофа, изискват обучение с квалифицирана и грижовна работна сила. Разбирането на изискванията за време и рисковете и факторите, които водят до по-продължително обучение, може да помогне на производителите да се адаптират към нуждите на телетата, като гарантират, че животното консумира успешно своя дял от нетната диета, като насърчава правилния растеж и здравословни условия.

източник:Washington State University


Хипоксия: медицински термин, с който се описва недостиг на кислород за поддържането на нормалните жизнени функции. Симптомите, които могат да се наблюдават при това състояние включват: промени в цвета на кожата (посиняване), недостиг на въздух (задух), учестено дишане, кашлица, хрипове,

Ацидозата може да възникне като резултат от свръхпродукция на кисели молекули, намалена екскреция или комбинация от двата фактора. Повишеното образуване на кисели молекули може да доведе до сепсис – обща гнойна инфекция, при която тялото изработва прекалено много млечна киселина. Намалената екскреция, от своя страна, провокира развитието на бъбречна недостатъчност и различни белодробни заболявания.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here