Зимата е и за животните

0

Време за прочит: 3 минути

На фона на наличието на тежки метеорологични явления (ниски температури, масивни снеговалежи), се препоръчва:

За животновъдите:

Осигуряване на подходящ подслон за животните, който може да осигури защита срещу прякото действие на студ и сняг;
Осигуряване на достатъчно количество вода и подходящи фуражи както количествено, така и качествено;
Осигуряване на правилното функциониране на оборудването за напояване и хранене; специално внимание трябва да се обърне на системата за питейна вода, като се вземе предвид рискът от замръзване.
Проверка на наличността на резервно оборудване, главно електрогенератори;
В случай на промяна в здравето или хуманното отношение към животните, както и в случай на промени в поведението, притежателят има задължението спешно да уведоми ветеринарния лекар, отговорен за мониторинг на здравния статус на животните в района или местната ветеринарна служба. Също така, ако поради лошо време са причинени щети на съоръженията за  хуманното отношение към животните, собствениците са длъжни спешно да уведомят кметството или местната ветеринарна служба за да предприемат необходимите мерки.

За превоза  на живи животни:

Не транспортирайте животни при много ниски температури, силен вятър и обилни снеговалежи, освен ако не е абсолютно необходимо;
По закон превозвачите трябва да не транспортират животни по начин, който може да им причини ненужни наранявания или страдания;
Преди да тръгнете, проверете дали има подходящи условия за микроклимат в транспортните средства, храната и източника на питейна вода и дали те могат да бъдат осигурени по време на транспорта.
Превозвачите трябва да проверят маршрута и другите аспекти на пътуването, преди животните да бъдат натоварени в транспортното средство, така че след товаренето, заминаването да се извърши възможно най-скоро, за да се намали времето за пътуване.
При ниски температури плътността на натоварване на животните в транспортното средство да бъде намалена с поне 25% от максимално разрешената товароносимост в зависимост от вида, размера, възрастта и физиологичното състояние;
Ако пътуването не започне възможно най-скоро след качването, шофьорите трябва да имат планове за извънредни ситуации, за да се грижат за животните, ако е необходимо;
При пътувания за повече от 8 часа вентилационните системи в превозното средство трябва да могат да поддържат температурата на топлинен комфорт в отделението за животни ;
Моля, имайте предвид, че прасетата са много чувствителни към ниски температури. Ако температурата на околната среда спадне под 0°C по време на пътуването, транспортното средство трябва да бъде снабдено с механизъм за контрол на температурата;
Говедата са устойчиви на ниски температури, при условие че в транспортните средства няма влизане на студен въздух;
Конете също могат да се транспортират, ако околната температура спадне под -20°C, при условие че транспортните средства са оборудвани с механизъм за контрол на температурата. Особено внимание се обръща и на скоростта на транспорта, броя на спирките, както и възрастта на превозваните животни.
Вентилационната система трябва да осигурява равномерно разпределение на въздуха и неговата автономност трябва да бъде най-малко 4 часа, независимо от работата на двигателя на превозното средство.

Поради метеорологичните условия съществува риск от термичен стрес поради студа, поради което е необходимо да се инспектират животните на редовни интервали по време на пътуването и също така да се идентифицират неговите симптоми. Симптомите на студен стрес са: студени тръпки, хорипилация (настръхване на козината), пренаселеност (за запазване на топлината), летаргия и сънливост, колапс..

Разпоредби, приложими за местните администрации:

Местните съвети трябва да гарантират, че съществува възможност за събиране и неутрализиране на животински отпадъци;
Съгласно законовите разпоредби, местните съвети имат задължението, в приютите за животни, да осигурят спазването на техните норми за защита, съответно: тяхното настаняване, транспорт и подходящи грижи.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here