Сектор мляко – това ли е еволюцията

1

Прочетете внимателно материала и познайте за коя страна се отнася.

Млечната промишленост продължава да се трансформира. Обемът на преработката на родно мляко, ще намалее значително поради намаляването на производството на мляко от домакинствата (-10% за тази категория през първото тримесечие на годината). Поради това, за първи път през последните години, износът в еквивалент на сурово мляко ще намалее. Делът на приходите от преработката на мляко от малките стопанства ще намалее до 25% , но преди 10 години съотношението между стопанства / големи предприятия е 50/50.

Основната причина е спадът в търсенето на сурово краве мляко. Това доведе до ниска изкупна цена директно от производителя (конвенционалната “баба”).

Защото млекопреработвателите отказват да работят с малките производители?
Това се дължи на малките количества мляко, което се предлагат и липса на качество на млякото, както и желанието на производителя да работят за подобряване на това качество.
Освен това има и трудности в счетоводната и финансовата отчетност.
Ето защо през последните години изкупуването продължава и сега се осъществява главно чрез посредници /изкупвачи/. В резултат на това, цената на млякото, изкупено от малките ферми, „в завода”, често е с по-висока цена, дори от качественото мляко на по-големите стопанства. Изкупвачите, за разлика от малките производители, възприемат работата си като бизнес, така че, те не искат да работят за стотинки. Ето защо, всички ценови рискове на веригата са за сметка на конвенционалната „баба”. В крайна сметка, тези домакинства, които все още искат да печелят пари, вече са изоставили подобен модел на реализация и работят по други канали – те продават суровина на пазарите, някой път и по ъглите или междублоковите пространства. Както се казва, апетита идва с яденето, най-напред тези стопани продават само прясно мляко, след това се престрашават да продават сирене и следва кашкавалът и киселото мляко.

 Какви са недостатъците на тази динамика за индустрията?
Намаляване на доставките на суровини за промишлена преработка, намаляване на износът, намаляване на финансовата подкрепа за селското население (от бизнеса, а не от държавата), рисковете от секторния баланс (нарастващия дефицит през зимата) и по-високите цени на млечните продукти на тезгяха.

Какви са предимствата? Подобряване на качеството на преработените суровини и съответно качеството на млечните продукти за продажба на дребно, намаляване на променливостта на производството, потенциално увеличаване на реализираната цена на  млякото, т.е. условия за инвестиции в широкомащабно производство (в зависимост от нарастващото потребителско търсене на млечни продукти в страната), постепенно преминаване към европейските изисквания за качество на суровините, не с административни средства, а с пазарни.

Определено не познахте. Не става дума за България.
Анализът е написан за Украйна – ако това може да ни донесе някакво успокоение…..

Това е анализ на МАКСИМ ФАСТЕЕВ, водещ анализатор за Украйна:
Млечната промишленост на Украйна продължава да се трансформира
Конвенционален:  Който е приет по договор или при някакви условия.
 

1 КОМЕНТАР

  1. веднага разбрах че не България, но не се учудих че е Украйна, явно са тръгнали по нашия път, но все още са по добре. В Планинските и полупланински райони в България изкупването приключи или се налагат цени водещи до фалит на производителя. Рекета на изкупвачите е отчайващ. Не случайно 77000 стопанства са фалирали за годините на европейското “подпомагане” на животновъдството…..

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here