Приоритети на новата ОСП

0

В момента всички страни-членки на ЕС, работят по програмите за новия програмен период до 2027. Кои програми ще са приоритетни, какви субсидии ще осигурят държавите , как ще мотивират фермерите си, това трябва да направят заедно фермери, експерти и политици. Доброто изпълнение на всичко заложено в тези програми ще има ефект за всички участници в бизнеса животновъдство.

Новото правителство, на Румъния  представи своята Правителствена програма, валидна за периода 2020 – 2024 г. В документа, публикуван и приет се обявява, че ще бъдат приложени няколко мерки в областта на земеделието.

Кои са по важните за говедовъдството:
– за сектора на млечното животновъдство – намаляване на дефицита, чрез мерки за увеличаване на вътрешното производство;
– за сектора на говедовъдството – подобряване на генетичното качество и насърчаване на вътрешното потребление на говеждо месо чрез разработване на мерки за подпомагане на животновъдите от сектор месо.

Документът е придружен от таблица с цифри, показващи търговския баланс в този сектор за последната година и включват:
-програма за подпомагане на производителите на говеждо месо, чрез стимулиране  повишаване на качеството на кланичните трупове съгласно системата за класификация EUROP;
–  насърчаване на сдруженията за създаване на събирателни центрове .
–  финансова подкрепа за създаването и организирането на микро звена за събиране и преработка на мляко;
– финансиране на инвестиции за създаване на нови ферми с над 50 глави.
– инвестиции в разширяване и модернизация на ферми с над 50 глави, чрез програми за помощ;
– финансиране на развъдни програми за подобряване на производствените показатели и осигуряване на биологичен материал с висока генетична стойност.

Бюджетът, отпуснат за изпълнението на целевите мерки, е 150 милиона евро (национален бюджет и ЕЗФРСР),

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here