Едно от най-мощните говедовъдства в света  е това на Израел

 Едно от най-мощните говедовъдства в света  е това на Израел.
Въпреки неблагоприятните условия, включително топлина, влажност и ограничени ресурси, средното производство на мляко на крава в Израел се е увеличило драстично от 50-те години насам, като е нараснало от 4000 кг до над 12 000 кг през 2018 г. Израелската млечна индустрия се счита за една от най-напредналите в света. Сега общото производство на мляко в Израел е около 1,6 милиарда кг годишно.

Усъвършенстваните технологии, включително компютъризирани системи за доене и хранене, системи за охлаждане на кравите и оборудване за преработка на мляко, съчетани с уникални техники за управление на фермите, доведоха израелската млечна индустрия да се превърне в световен лидер в ефективността, производството и устойчивостта.

Днес израелската млечна промишленост има най-високата млечност на крава и действа като модел за постижение за млекопроизводителите в световен мащаб.

2019 г. Израелски млечен борд Кибуц – където има 164 ферми.
Производствени цифри:
– Средно производство на мляко на крава: 12 025 кг / година
– Средно съдържание на мазнини: 3,59%, 435 кг
– Средно съдържание на протеин: 3,17%, 384 кг
– Най-високият средногодишен млечен добив на крава в израелска кооперативна млечна ферма (Ein HaShlosha) Kг 14463

2019 г. Израелски млечен борд Moшав – където има 573 ферми.
 – Производствени данни:
– Средно производство на мляко на крава: 12, 025 Kг, около
– Средно съдържание на мазнини: 3,86%, 458 Kг крава / година
– Средно съдържание на протеин: 3,42%, 402 Kг крава / година
– Най-високият средногодишен млечен добив на крава в израелска млечна ферма Moшав: 13 564 кг

СТРУКТУРА НА МЛЕЧНАТА ИНДУСТРИЯ  на ИЗРАЕЛ

Приблизително 100 000 говеда влизат в израелското млечно стадо. Понастоящем има две системи за земеделие: Кибуцът, които са големи колективни ферми, и Мошав, които са семейни стада, организирани като кооперативно дружество.

Цялото производство на млечни продукти,  се контролира от израелския съвет за млечни продукти, който е собственост и се управлява от правителството на Израел, големите преработвателни компании и самите млекопроизводители. Съгласно IDB, млекопроизводителите подлежат на месечни квоти, за да разделят годишния обем на производството на мляко.

ХРАНЕНЕ  И ТЕХНОЛОГИЯ НА МЛЕЧНАТА  ФЕРМА

Поради неблагоприятните условия, израелските млечни крави не пасат. Вместо това диетата за стада се основава на научен анализ на фуражите и изчислени фуражни дажби за най-висока хранителна стойност, нива на производство и икономическа ефективност.

Също както усъвършенстваните, разработени в страната технологии се прилагат във всеки аспект на израелското млечно животновъдство, което води до напълно автоматизирана,  система, която гарантира строг контрол на качеството.

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here