Беларус: след млякото идва модерната селекция

0

Време за прочит: 2 минути

Govedovad.com: Че не сме добре със селекцията, във всеки един от елементите и се вижда от резултатите. Допреди десетина години имаше извинение, че сме в момент на преструктуриране. Какво ще е извинението сега, ще е интересно.

През последните години една страна, сходна на нашата – Беларус прави чудеса в говедовъдството. Разбрахме, че сега започват работа и с овцевъдството. На какво се дължи успеха на тази страна в говедовъдството. Най-напред на техния президент Лукашенко. Вероятно има много недостатъци в политиката, която води, но по отношение на говедовъдството, сякаш е правилна. Всеки месец този „вожд” посещава кравеферми и тежко му на отговорника ако има нещо неотговарящо на изискванията за отглеждане на крави.

За десетина години над 1500 ферми бяха основно подновени, а новите се строяха по най-модерните проекти. Всичко това, вече е минало и кравите са в своите „дворци”. Това доведе до приближаване цифрата 6000 кг мляко от крава, четвърти производител в света на сирене и осми по производство на сухо мляко.

Сега започва основният „ремонт” на системите на селекция водени досега. Открива се специален проект по селекция – 5 годишен проект обхващаш  геномна оценка, хромозомни случни планове, производство на ембриони и сексирана сперма. За радост за нас, в проекта ще участва и нашия международен експерт Тодор Арбов.

Ако някои си мисли, че този проект ще започне от зелената ливада, се лъже. В Беларус има добре изградена система за провеждане на мероприятията по селекцията. Разбира се, че тези предприятия са държавни. И представете си,работят много добре. Може би всичко зависи от „тоягата”

 • Ще Ви запознаем с едно от водещите племенни предприятия в Беларус- това в Гродно. То включва 13 структурни подразделения. Седем единици водещи селекцията в района, Рибно стопанство, Пчеларски разсадник “Казимировка”, Развъдна ферма за разплод на говеда, Център за селекция и генетика в свиневъдството, Регионална млечна лаборатория в Гродно.

Основни функции на развъдното предприятие:

 • Изпълнение на работи по селекционна и развъдна работа, възпроизводство на стадата селскостопански животни, изкуствено осеменяване на разплодните животни  в стопанствата на региона
 • Производство, съхранение и продажба на бикове – производители на сперма и нерези-производители.
 • Осигуряване на нуждите на фермите в региона от течен азот, криогенно оборудване за съхранение на сперма, консумативи за изкуствено осеменяване на крави, юници и свине майки, както и от маркиране на животни и племенна документация.
 • Извършване на лабораторна работа за определяне на качеството на млякото (мазнини, протеини, лактоза, соматични клетки) поотделно от всяка кравеферма в региона за използване в развъдната и производствена работа.
 • Извършване на компютърния анализ на зоотехнически данни за животни, внедряване и софтуерна поддръжка на тази работа в областта на единна републиканска интегрирана програма за обработка на родословни записи в животновъдството.
 • Развъждане и пускане на пазара на риба и рибен посадъчен материал.
 • Производство и продажба на родословни пчели майки, опрашване на ентомофилни култури, както и производство и продажба на пчеларски продукти (мед, прополис и др.).
 • Оценка на бикове-производители относно качеството на потомството.
 • Осигуряване на нуждите на домакинствата от разплодни женски животни, както и в бикове и нерези.
 • Износ, внос и продажба в рамките на Република Беларус на племенни говеда, свине.
 • Развитие на овцевъдния сектор в Република Беларус.
 • Развъждане на ценни животни с помощта на метода за трансплантация на ембриони.
 • Изпълнение на работи по въвеждане на наука и напреднал опит в стопанствата от региона въз основа на състезания, семинари, организиране на проучвания на работници за изкуствено осеменяване на животни, животновъди и животновъди и гинеколози и повишаване на тяхната квалификация

 

 

 

 

.

 

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here