Нова Зеландия: 2020 г – рекордно производство

0

В Нова Зеландия през изминалата стопанска година /данните са за 2019-2020 г/ по важните цифри за говедовъдството са:

Броят на млечните ферми е намалял с 193 до 11 179, със средно 440 крави на ферма. По-голямата част от компаниите (71,4%) са разположени на остров  Ноордейланд и тук се отглеждат 41,9% от всички млечни крави

През миналата финансова година почти половината (49,1 %) от новозеландските млечни крави са имали кръв от Холщайн и Джърси. Това е увеличение с 0,6% в сравнение с предходната финансова година.Чистите крави на Холщайн представляват около една трета (32,7%) от стадото на Нова Зеландия

Рекордно производство

Кравите от Нова Зеландия са произвели общо 1,896 милиарда килограма мазнини и протеини през последната финансова година. Това е рекорд, почти двойно по-голям от производството през финансовата 1999/2000 г., когато новозеландските крави са произвели 981 милиона килограма мазнини и протеини.

Производството от млечна крава се е увеличило с 4 килограма през последната финансова година до 385 килограма мазнини и протеини, от които 215 килограма мазнини и 170 килограма протеин.

Делът на изкуственото осеменяване всъщност намаля. 70,3 %от всички крави са били заплодени. Това е спад от 2,2 % в сравнение с предходната финансова година и най-ниският процент  от девет сезона.

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here