Подпомагане на изчезващи породи говеда

В петък ще се проведе поредното заседание на групата, която твори Стратегическият план за развитие на земеделието и селските райони. Решенията, които ще се вземат, са изключително важни за развитието на нашето земеделие. В досегашните дебати слушаме само как фермерите се оплакват от всичко. Според тях няма сектор, които да е добре, всички искат субсидии, пасища, помощи и още куп неща.

Изводите са два – или наистина положението е много зле, или вече боравим много добре с материята на субсидиите и на тях отделяме повече внимание отколкото на производството. Дали е така, ще покажат годишните отчети, които съвсем скоро ще излязат.

В Дневния ред на групата са включени въпроси за подпомагане на доходите  за устойчивост като :
–  Подпомагане на млади земеделски стопани чрез директни плащания,
– Допълнително подпомагане на доходите за устойчивост,
– Схема за подпомагане на земеделски стопани за памук.
– Също така има и седем въпроса свързани с горското стопанство.

За животновъдите най-важно ще бъде резглеждането на интервенцията по схемата за обвързана подкрепа за крави от застрашени от изчезване породи..

Самото име на интервенцията показва, че ще бъдат подпомагани породи животни, които в момента са застрашени от изчезване и трябва да се направи всичко възможно тяхното съхранение и увеличаване на отглежданите животи до определен минимум. Всичко това е решено с Регламенти на ЕС, ИАСРЖ контролира породите и бройките животни.
В тази група попадат говедата от породите Българско сиво говедо, Искърско говедо,  Родопско късорого говедо,  Българско родопско говедо, Българско кафяво говедо,  Българско червено говедо и биволите от Българска мура.

През изминалия период подпомагаха се говеда над 24 месеца с 200 евро на бройка.

Основно изискване по интервенцията е земеделският стопанин да отглеждат в стопанството си 20 и повече крави от една застрашена от изчезване порода. Да реализира на пазара животни за клане, износ или продажба в други стопанства, както и дейността в стопанството да бъде съобразена с всички ветеринарно-медицински и зоотехнически изисквания

Заявените за подпомагане животни трябва да са крави на възраст над 22 месеца;

Заявените за подпомагане животни трябва да са идентифицирани и регистрирани в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ.

Земеделските стопани трябва да продължат да отглеждат заявените крави най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане

Кравите от застрашените от изчезване породи са допустими да подпомагане само по тази схема;

Допустимите  за подпомагане крави да имат най-малко 0,7 раждания на допустимо за подпомагане животно в периода от 01 октомври на предходната година до 30 септември в годината на кандидатстване;

Реализация на пазара

Мляко или млечни продукти в еквивалент мляко – 2000 кг.

0,25 говеда – за клане, износ, вътреобщностна или продажба в други стопанства за реализация

При определяне на размера на подпомагането с цел насочване на необходимия финансов ресурс към малки и средни ферми ще бъде приложена модулация в съотношение 1,25:1 за първите 50 допустими за подпомагане животни по схема.

Прилагането на този механизъм ще бъде прецизирано след издаването на делегираните актове.

 

 

 

 

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here