На прицел – соматичните клетки

Международната федерация на млечните продукти (IDF) вече излезе със сертифициран референтен материал,  да се създаде международен стандарт и се използва най-добрата налична техника. Така ще се избегнат несъответствия на международно ниво, на резултатите от качеството на млякото по отношение на соматичните клетки. Това се дължи и на използваните досега 22 стандарта.

Този стандарт ще се използва за Франция от първи април т.г.. Според Френската организация за млечни продукти (CNIEL), тези тестове ще понижат отчитаните досега соматични клетки във Франция с почти 20%. Това значително намаление ще спести на много фермери намаляването  на цените свързани с качеството на млякото им. По този начин те ще получават повече центове за млякото си. Като се има предвид това, тази корекция в регулирането на качеството на млякото показва, че френският стандарт е бил твърде наказателен за френските фермери в продължение на много години.

За потвърждаване на това твърдение, през 2017 г. стандартизирани проби от мляко са изпратени до различни европейски страни (Германия, Белгия, Испания, Италия, Обединеното кралство), за да се сравнят методите, използвани от френските лаборатории с тези, използвани от европейските им колеги. Резултатите отново показаха значително надценяване в размер на 25%. Резултатите, получени в другите европейски страни, от друга страна, демонстрират известна степен на съгласуваност помежду си, което показва, че те използват много сходно, ако не и същото стандартно референтно съдържание.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here