2 част / Те са послушни и любопитни – Кафява Швейцарска порода

0

Здравостта и функционалността на Кафявата Швейцарска порода, са в основата на нейната дълга продуктивна и репродуктивна кариера. Лекота на отелването, плодовитост, здраве на вимето, функционални крака и темперамент са примери, които правят обслужването на породата лесно.

• Лекота на отелване
Лекотата на отелването на Кафявата Швейцарска порода  е отлична и се оценява по целия свят. Всъщност, в допълнение към наклонения гръб, кафявите швейцарци имат широки коксофеморални артикулации, които благоприятстват отелването.

В европейската популация крави, процентът на лесното отелване при Кафявата Швейцарска порода се оценява на около 97,5%. Една от най-високите при млечните породи.
Лесното отелване води до по-добро здравословно състояние на кравите в ранна лактация и допринася за по-дълъг живот.

Крака и копита
Планинският произход от Алпите, придава на Кафявата Швейцарска порода, здрави крака и отличен капацитет за ходене. Черният рог на копитата се счита за твърд и устойчив.
Няколко научни проучвания показват, че кафявите швейцарци имат по-ниско разпространение на дигитален дерматит в сравнение с Холщайн и по-нисък риск от лезии на краката.

Устойчивост на мастит
Меката консистенция на вимето, обема и доброто поставяне на цицките, имат косвено влияние върху здравето му, което прави кафявата швейцарка една от най-добрите породи за нисък брой соматични клетки (средно 238 000), с по-висока устойчивост на мастит. .

• Темперамент
По-послушният и спокоен темперамент на кафявите швейцарци, оказва много положително влияние върху управлението на стадото, включително доенето и другите операции.

При големи стада, сръчността и тишината на Кафявата Швейцарска порода са предимство при боравенето с животни, което трябва да се извършва възможно най-лесно, за да се избегне загуба на време. И накрая, това са много привързани и любопитни крави.

Плодовитост
Кафявото швейцарско дълголетие, очевидно е свързано с добра плодовитост. Средната възраст при първото отелване е 30,8 месеца, но може да бъде намалена до 24 месеца. Средният интервал на отелване на породата е 416 дни с отворен период от 128 дни.
Източник: ФКГЕ

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here