Бързо развиваща се технология, която отговаря на фермите и на нарастващите нужди на земеделските производители и техните животни

0

време за прочит: 3 минути

Компаниите разработват съвременни инструменти, които могат да намалят разходите за отглеждане и да увеличат хуманното отношение към животните, като същевременно увеличават качеството и количеството на продукцията.
Разработените технологии се отнасят до следните области.

Намаляване на антибиотиците

Целта е да се диагностицират болестите при животните във всяка ферма, така че, да се намали броят на прилаганите антибиотици. Технологиите имат за цел да следят състоянието на имунната система на животните, за да открият и определят стадия на инфекциите. По този начин се предлага алтернатива на профилактичните антибиотици.

Здраве и хуманно отношение към животните

Технологиите за хуманно отношение към животните се фокусират върху използването на изкуствен интелект и анализ на прогнозите за изображенията, за да се следи здравето и благосъстоянието на животните.

Т.е. оборудването за образна диагностика се използва за наблюдение на животновъдните ферми, докато изкуственият интелект и персонализирани алгоритми откриват отклонения в поведението на отделните животни, за да се следи тяхното здраве и да се предупреждава животновъдът, когато се изисква неговата намеса. Те също записват количеството храна и вода, консумирани от всяко животно, както и нивото на температурата, която имат в определен момент.

Бактериофаги

Лечението с бактериофаги – вирус, който търси и унищожава специфични щамове бактерии, е друга вълнуваща иновация. Тази конкретна разработка произвежда бактериофагов коктейл за лечение на мастит при кравите.

Говеждият мастит, който засяга вимето на кравите и прави млякото им неподходящо за консумация от човека, е основната причина за антибиотиците в днешното животновъдство.

Откриване на мастит

Маститът може да бъде открит чрез сензори и автоматизирана система за наблюдение, за да се открият първите признаци на заболяването. Датчиците позволяват на млекопроизводителите да откриват мастит, преди да се появят видими признаци.

Това се постига чрез откриване на соматични клетки, които показват дали има мастит. Технологията позволява на млекопроизводителите да намалят разходите в резултат на профилактика на мастит, да намалят употребата на антибиотици и да увеличат общия добив на стадото.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here