Топ статия: Таван на годините на кравите

0

Плодовитостта и годините на кравите предизвикаха големи коментари, както в медиите така и в социалните мрежи. Тези два признака – плодовитост и възраст на кравите са заложени за изпълнение в изискванията на интервенциите за обвързаната подкрепа, както при кравите за мляко, така и при тези за месо и биволите.
Точно тези два признака нямат кои знае колко важно значение при производството на мляко днес. Съвсем нормално бе това да нагнети напрежението между фермерите и вносителите и между самите фермери. Хаби се страшно много излишна енергия от участниците в диалога. Вносителите разбраха, че първоначално заложения процент за плодовитост не е реалистичен и въпреки исканията на НСГБ въобще да отпадне, се направи един реверанс
/Прояви на почтително отношение, стигащи до подмазване. Не прави на никого реверанси/
по отношение на първоначалната максимална възраст на кравите и плодовитост за подпомагане. И тук идва въпроса какво ще се промени, като се увеличи възрастта на животните с две години. Получава се малко играта на кукли и парцали.

Днес ще разнищим годините, утре ще говорим за плодовитостта. В случая при кравите включени в развъдна програма /досега казвахме под селекция, но предложението на Аграрен университет –Пловдив бе прието и сега трябва да се научим да казваме-крави включени в развъдна програма./ за мляко, максималната възраст за участие в програмата е определена възраст от 10 години.
Много фермери „скочиха” като прочетоха това и причините са само две. Едната е, че хората наистина имат някоя и друга крава над десет години, която им дава все още добро мляко,  най-вече при Симентала, Кафявото говедо, БРГ и др.. Втората е, че имат  проблем с идентификацията, които не искаме да коментираме тук.. Нека обаче да не се забравя, че тези интервенции ще влязат в сила през 2023 година  и дотогава, макар и трудно фермера може да се сложи ред в идентификацията.

Каква е реалната ситуация в момента.
Говорихме  с поне десетина фермера от така наречените малки /в момента по начина на подпомагане, това са ферми отглеждащи от 10 до 50 крави/ да ни кажат колко крави имат на възраст над десет години. Оказа се не повече от 4-5 бр.. Нека да  направим едно уточнение. В интервенцията крави в развъдна програма за мляко влизат само кравите от трите млечни асоциации в които се контролират само крави от  породите Холщайн и Черношарено говедо. Тези изисквания се отнасят и за интервенцията за млечни крави, на практика това са така наречените селски крави. Стопанина трябва да има най-малко 10 крави и да предава годишно 1500 кг мляко – тези от планината и за биологичните  и 2000 кг за останалите. За останалите млечни породи и нашите автохтонни месодайни породи няма възрастов таван защото те се водят за изчезващи – така е записано в тяхната интервенция.

Каква е възрастовата структура при кравите участващи в обвързаната подкрепа включени в развъдна програма за мляко. В тази връзка можем да ползваме резултатите от проучване на екипа на проф. Кръстанов. Обработени са 30 501 бр. крави. Това е извадка представляваща близо 40% от контролираните крави. От този брои крави след седма лактация  са едва 76 бр.  или 0.24% от изследваните крави. До шеста лактация са стигнали едва 198 крави или 0.65%. Но някои от тези крави не са навършили десет години.

От всичко казано до тук, не може да се разбере, защо е заложен този признак в интервенцията. Каква е целта на това упражнение, поне засега не е обяснено. Ако причината е, че старите крави дават малко мляко, то самия фермер без да пита никой и без да спазва изискванията на интервенцията, ще си бракува кравата, защото трябва да произведе тези 4500 кг мляко, от които  500 кг за изхранване на телето. Фактически става дума за по малко от 0.5% от наличните крави. Едва ли точно тези проценти изяждат субсидиите.

По време на обсъждане въпросът за тавана на възрастта на кравите, не можа точно да се разбере от какво е продиктувано това изискване. По този въпрос вносителите казаха:
Въвеждаме още няколко различни условия, които не сме прилагали към момента и те са насочени към това да бъдат таргетирани животните, които могат да осигурят конкурентоспособност на стопанствата, поради което въвеждаме и възрастова граница на подпомагане на животните по конкретната схема, като в тази конкретна схема за млечни крави възрастта е от 22 месеца до 10 години, като всички останали животни в стопанството можете да продължавате да отглеждате, но не можете да заявявате за обвързано с производството подпомагане.

/Таргетирането по същество представлява процес на сегментиране на пазара (разделянето му на еднородни групи потребители със сходни потребности и отношение към маркетинговите въздействия) и избор на целеви пазар и последващо подходящо позициониране.
Най-общо казано, посредством този процес фирмата идентифицира потенциалните клиенти и, изследвайки подробно техния профил и поведение, “настройва” маркетинговите си усилия ефективно към тях/.

За да можем да сме сравнително точни при определяне на възрастовите граници при различните схеми ние поискахме становище от Селскостопанска академия, което ни беше предоставено, в което да ни дадат информация за това каква е максималната възраст по отношение на отглежданите животни по видове говеда, млечни говеда и месодайни овце и кози, която може да бъде пречупена през целта конкурентоспособност и запазване на стопанствата като пазарно ориентирани стопанства. Това, което получихме като становище са възрастовите граници, които ние сме заложили в интервенциите – 10 години за млечните крави, 12 години за месодайните крави и 15 години по отношение на биволите.”

 Наистина  много точно казано, но доста неразбираемо, поне за нас. И още нещо, с тези ли 0.50% крави над 10 години ще станем по конкурентно способни. Например ,както вносителите казаха,че гърците имат подобни изисквания, гърците казват на фермерите си така: една крава, след като мине десет години намаля продуктивността си, има много здравословни проблеми и е носител на стара селекция. Ето защо няма да получи субсидия. Кратко, точно и ясно. Това обаче беше преди десетина години. Сега нещата в Европа по отношение „модата” в млечното говедовъдство се промени. Започна да се води селекция по здраве и дълголетие. Създадоха се почетни книги за записване на кравите постигнали 100 000 кг пожизнено мляко. След това летвата се вдигна на       150 000 кг, за да стигне в наши дни над 200 000 кг. И всичко това е продиктувано от икономиката на фермата. Едното е да се удължи живота на кравата, за да се дават по малко средства за юници, второто е да не се плащат налози за отглеждан по голям брои животни от определените/ засега това важи за Нидерландия/ и следващото е селекцията която прилагат, подчинена на генотипа на майките.

Като заключение можем да кажем, че този таван на възрастта едва ли ще допринесе нещо за ход нагоре. Може би трябваше да се обсъжда подобрение на качествените показатели на млякото, участието в доброволни профилактични програми, генотипни анализи и др.

Govedovad

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here