Наръчникът за кандидатстване по директните плащания – 2021 г

0

МЗХГ написа и издаде новия Наръчник за кандидатстване – Държавни плащания кампания 2021. За първи път този Наръчник се появява толкова рано и си е направо за поздрав. Сега остава да се създадат условия за фермерите да може да получи тази безценна книжка. Разбира се има я в интернет, но към този документ трябва да се подходи много сериозно, защото от изпълнението на залегнатите изисквания в него ще се определи и субсидията на фермерите.

Нашия съвет към фермерите е, колкото си може по-бързо да се снабдите с Наръчника и започнете да четете. Оставете фейсбука и въпросите, които си задавате с колегите. Прочетете това което ви интересува и нещо ако не ви е ясно се обърнете към експертите на службите по Съвети в земеделие, това им е задължението. С други думи, Наръчника трябва да ни е под възглавницата, докато се подадат последните документи през октомври за финализиране на субсидията. В противен случаи пак ще се вайкаме, търсим оправдание или връзки.

Какво прави впечатление при първо разгръщане и прочитане на Наръчника. Написан е върху 44 страници и е издание на МЗХГ. Ако някой не знае, в този Наръчник няма да намери изисквания за години на животни и родени телета. Това ще са изисквания за следващия програмен период. Повечето изисквания се повтарят от миналата година, но всичко е съвсем нормално. Най-важните неща от Наръчника са вписани в каре, за да се насочва вниманието на фермерите.

За всички схеми, в които може да се участва за подпомагане, имат общи неща по отношение на :

За да са допустими за подпомагане, животните трябва да отговарят на следните изисквания:

  1. да са идентифицирани с по една ушна марка на всяко ухо, одобрена от БАБХ, с еднакъв идентификационен номер;
  1. да са регистрирани в Системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ и да имат отбелязано предназначение „за мляко“ или „месо”
  1. да имат индивидуален паспорт;
  2. да са вписани в регистъра на стопанството

След този абзац, авторите на Наръчника много правилно и точно напомнят на фермерите :

Подсигурете се, че информацията за съответното заявено за подпомагане

животно съвпада в:

  1. Системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ
  2. индивидуалния паспорт
  3. регистъра на стопанството

Периодът на задържане на животните е 80 дни, считано от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане. Това означава, че трябва да задържите заявените за подпомагане животни в стопанството си през този период. За Кампания 2021 г. периодът на задържане на животните е от 12 юни (включително) до 30 август (включително) 2021 г. (при стандартна кампания без удължаване на периода за подаване на заявления).

Датата 30 август трябва да Ви е обица на ухото до първи септември. Въпреки това, първите дни след приключване на задържането все пак попитайте контролния орган можете ли вече да предприемате извеждане животни от стопанството. Питаи винаги. Не се доверявайте на фейсбук или „ на мен ми казаха”.

Земеделските стопани могат да заменят заявените животни с други животни, отговарящи на изискванията за подпомагане по схемата към момента на замяната, при условие че извършат замяната в срок до 20 дни от края на събитието, което я е наложило, и заявят писмено лично или чрез упълномощено с нотариално пълномощно лице в срок до 7 работни дни от деня на замяната в съответния отдел „Прилагане на схемите и мерките за подпомагане” в областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ извършената замяна.

Документите за доказване на реализирано мляко трябва да са с дата на издаване в периода от 1 октомври 2020 г. до 30 септември 2021 г. и се представят в срок от 5 до 31 октомври 2021 г. в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“-РА по постоянен адрес на кандидата-физическо лице или адрес на управление на кандидата-юридическо лице или едноличен търговец лично от земеделските стопани.

Документите за доказване на реализираните на пазара животни трябва да са с дата на издаване в периода от 1 октомври 2020 г. до 30 септември 2021 г. и се представят в срок от 5 до 31 октомври 2021 г. в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“-РА по постоянен адрес на кандидата-физическо лице или адрес на управление на кандидата-юридическо лице или едноличен търговец лично от земеделските стопани или чрез техен представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно. Към всеки документ се посочва номер на

ветеринарномедицинското свидетелство за придвижване на животни, за което документът се отнася.

По схемата е важно да не забравите, освен заявлението за подпомагане за директни плащания, да подадете и документите за реализация на животни в срок от 5 до 31 октомври 2021 г. в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“-РА.

За първите 50 животни по схемата, земеделските стопани получават с 25% по- висока ставка отколкото за останалите животни.

 За разлика от миналата година в Наръчника съвсем нагледно се казва,че гимнастиките с изхранването на животни с сурово мляко ще отидат в историята. При реализация на количества, доказани с директно продадено сурово мляко от земеделския стопанин на други земеделски стопани за изхранване на животните – ще се осъществи завишен контрол от страна на БАБХ. Резултатите ще бъдат предоставени на МЗХГ.

Какви са изискванията по отделните схеми ще публикуваме в четвъртък 18.02.2020 г.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here