Нодуларен дерматит – ваксинираме и против него

0

Както вече писахме, ветеринарите ни изненадаха приятно с двата доклада относно подходящия период за извършване на ваксинациите против Син език и Нодуларен дерматит.

Многократно Националния съюз на говедовъдите в България (НСГБ), е поставял този въпрос – ваксиниране до края на април.

Само фермерите знаят, какво става с животни ваксинирани при и над 30 градуса температура. Сега вече имаме доклади, имаме ваксина, имаме  и ваксинирани животни. Интересното е защо трябва да избираме най-стръмната пътека за да постигнем нещо, което знаем как и кога да го направим.

Центъра за оценка на риска по хранителната верига изготви доклада ОТНОСНО ПОДХОДЯЩИЯ ПЕРИОД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОГОЛОВНА ВАКСИНАЦИЯ СРЕЩУ ЗАБОЛЯВАНЕТО ЗАРАЗЕН НОДУЛАРЕН ДЕРМАТИТ ПО ЕПЖ НА ТЕРИТОРИЯТА НА Р. БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2021г.

За фермерите най-важни са :

Изводите и препоръките

Правейки анализ на влиянието на различните фактори, изброени по-горе, би следвало, при определянето на най-подходящия период за започване на профилактичната ваксинация за ЗНД за 2021 г., да се вземе под внимание:

  1. Повишаване на средните дневни температури на и по-високи от 10ºС (март- април 2021г.). С оглед различните температурни разлики в различните региони на България, би било удачно да се започне с ваксинирането първо в южните региони на страната, с оглед по-благоприятните условия за развитието на векторите.
  2. Прилагането на ваксината трябва да завърши поне 21 дни преди активният летеж на съответните вектори.
  3. Възможностите и ресурса на БАБХ да дистрибутира ваксината и на регистрираните ветеринарни лекари да извършат ваксинацията.
  4. В случай на прилагане на други ваксинални схеми с живи ваксини за контрол на заболявания по ЕПЖ е необходимо ваксинацията за ЗНД да започне поне 28 дни след приключване на последната ваксинация с жива ваксина.

 Вектори и предаване на ЗНД  

Счита се, че основното средство за предаване е чрез вектори – членестоноги инсекти[13]. Въпреки че няма конкретен вектор, до момента са идентифицирани като вектори някои видове комари (напр. Culex mirificens и Aedes natrionus), хапещи мухи,мъжки кърлежи оборна муха и рогова муха ,които могат да играя роля в предаването на вируса. Значението на различните вектори вероятно варира в различни области в зависимост от изобилието и фенологията на вектора. Заразените бици могат да отделят вируса, чрез  спермата, но предаването на ЗНД чрез заразена сперма не е доказано. Не е известно дали предаването може да се случи чрез фомити, например поглъщане на фураж и вода замърсени със заразена слюнка. Счита се, че директният контакт играе незначителна, ако има такава, роля в предаването на вируса.

Ваксини, създаване на имунитет, организация на ваксинирането на ЕПЖ за ЗНД

По информация, получена от БАБХ в тазгодишната (2021 г.) ваксинална кампания ще се използва Ваксина BOVIVAX LSD –N (хомоложен щам Neethling), лиофилизат и дилуент за инжекционна суспензия за говеда.

Съгласно кратката характеристика на ваксината (лиценз за употреба № 0022-2805), ваксината е предназначена за профилактична ваксинация на ЕПЖ срещу ЗНД. Ваксината създава активен имунитет 21 дни след прилагането, който продължава една година. Не са докладвани странични ефекти и предприемане на специални мерки при прилагането и.

Българската агенция по безопасност на храните предвижда профилактично да бъдат ваксинирани 773 050 бр. ЕПЖ. Ваксинацията ще се извърши от приблизително 900 регистрирани ветеринарни лекари в рамките на около 45 – 50 дни от започването на ваксинацията.

Пълния текст на проучването може да прочетете ТУК

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here