Нова Зеландия:Селекция-2020 г

0

Годишните анализи на млечните крави показва, че новозеландските млекопроизводители продължават да се възползват от набор инструменти, за да увеличават броят на животните си.

Броят на тестваните стада крави е най-високият регистриран в страната през 2020г., като са тествани общо 3 689 милиона крави – което се равнява на 75 процента от всичко отглеждани крави.

„Тестването на стадото дава възможност на фермерите да събират информация за отделните крави в стадата си и да наблюдават ефективността и благосъстоянието на кравите, за да могат да вземат информирани, ефективни решения за управление на стадото във фермата.“

Изкуственото осеменяване (AB) е друг инструмент, използван от производителите на млечни продукти  за увеличаване на производителността на кравите. 3,46 милиона крави са били заплодени изкуствено през 2019-20 г., което е леко намаление спрямо предходния сезон.Тази година Нова Зеландия празнува 70 години изкуственото осеменяване на националното млечно стадо. Интересът към животните с най-високи генетични качества продължава да нараства от година на година, като фермерите инвестират в най-новите технологии за изкуствено развъждане и индекси, които се фокусират върху производителността, както и хуманното отношение към животните и околната среда.Именно това прави нашите крави златни медалисти по отношение на ефективността и ето защо нашите крави са по-продуктивни от всякога.

Новите вариационни решения ще продължат да играят важна роля, за да гарантират, че нашите фермери могат да отглеждат по-продуктивни и печеливши крави, като същевременно постигат по-добри екологични резултати и подобряват устойчивостта на стадата.Тъй като инвестираме повече в научни изследвания в областта на геномиката, е приятно да видим все повече и повече фермери, които използват Genomic Sires, за да създадат стойност във фермата. Геномната оценка позволява на учените да оценят генетичните качества на бика с по-голяма точност в по-млада възраст. Очаква се през 2021г да извършим 1,4 милиона геномни осеменявания в страна , с ръст от над 1 милион осеменявания само за три сезона.“ – казват от развъдната асоциация.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here