Ваксината „Тривак”- „ тушира” респираторните заболявания по телетата

Проучвания върху имуногенните качества на ваксина „Тривак“

Респираторните и чревни вирусни заболявания по говедата предизвикват огромни икономически загуби на съвременното животновъдство. Най-актуални от респираторните инфекции са говежди херпeс вирус-1 (ГХВ-1) с двете му форми инфекциозен ринотрахеит – инфекциозен пустулозен вулвовагинит (ГХВ-1 ИРТ-ИПВ), мукозна болест-вирусна диария (МБ-ВД), парамиксовирус-параинфлуенца 3 (ПИ-3), аденовирусна (Ад) и респираторно-синцитиалната вирусна инфекция (РСВ). Тези вируси заедно с някои бактериални патогени са известни като причинители на респираторния болестен комплекс при говедата. От чревните инфекции най-голям дял заемат ротавирусните, коронавирусните, парвовирусните ентерити по говедата и вируса на МБ-ВД.

Целта на настоящото съобщение е проследяване на постваксиналния имунитет срещу вирусите на ГХВ-1, МБ-ВД и ПИ-3 след прилагане на комбинирана ваксина “Тривак” производство на Ставрополската биофабрика, Русия, предназначена за употреба при едри преживни животни. Препоръчва се ваксината да се прилага при телета над едномесечна възраст и при клинично здрави животни. Противопоказано е приложението на ваксиналния продукт при изтощени и болни животни.
Проучвания за безвредност на ваксината:
-След приложение на ваксината, извършихме наблюдение в продължение на 10 дни на имунизираните животни, за локални промени в мястото на инокулирането и за общи промени – температура, отказ от храна, променено поведение и др. При всички изследвани телета не установихме повишение на температурата, нямаше локални реакции от имунизирането и не беше променено общото им състояние. При лабораторните проучвания за безвредност върху хранителна среда Soybean Casein Digestion Medium, а за плесени и гъби върху среда Dichloran 18% Glycerol Agar в продължение на 14 дни и ежедневното наблюдение на хранителните среди не установихме наличието на бактериален и гъбичен растеж. Тези данни потвърждават безвредността на вакциналния продукт, деклариран от производителя.

Обсъждане
Независимо от предприеманите мерки за профилактика и борба респираторните заболявания продължават да са важен здравен проблем. ГХВ-1 и МБ-ВД имат отношение не само към респираторните инфекции, но и към гениталните нарушения и безплодието. Това беше и причината да проучим ефекта от приложението на ваксина “Тривак“, в която има 3 вирусни причинителя, най-често предизвикващи респираторни заболявания. Ваксиналните щамове са достатъчно добре атенуирани и ваксината може да се прилага както при подрастващи телета, при юници преди заплождането така и при бременни крави. Това се потвърждава от нашите проучвания върху безвредността на ваксината. Ваксината също така е и бактериално и плесенно стерилна, което установихме при бактериологичното и микологичното изследване на ваксиналния продукт.
От проведените проучвания се вижда, че изградените титри на антитела са високи до 6-ия месец след имунизацията и срещу трите вирусни причинителя намиращи се във ваксината., От получените резултати може още да се заключи, че тази ваксина е безвредна и имуногенна за говеда.

Изводи
1.Ваксина “Тривак“ е безвредна и имуногенна за говеда.
2.Приложението на ваксината по схемата, предложена от производителя, създава високи титри на антитела и срещу трите основни причинители на респираторни инфекции по говедата, намиращи се във ваксината.
3.Изградените титри на антитела след 180-ия ден намаляват плавно, но все още са на достатъчни нива да предпазват имунизираните телета срещу циркулиращите в стадата вирусни агенти.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И ЗАКУПУВАНЕ СЕ ОБЪРНЕТЕ НА ТЕЛ:
Кольо Михнев – 0888928102   и   д-р Стойчев – 0888524709

Прилагаме и пълния текст на  –
ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ ИМУНОГЕННИТЕ КАЧЕСТВА НА ВАКСИНА „ТРИВАК”

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

 

Говедовъд

1 КОМЕНТАР

  1. При добрия стопанин такива ПРИЧИНИТЕЛИ НА РЕСПИРАТОРНИ ИНФЕКЦИИ НЯМА

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here