Хуманно отношение = по-високи цени на млякото

0

За няколко години свикнахме с думите хуманно отношение към животните.
След това влязоха мерките за хуманно отношение и там още повече подобрихме знанията си в тази връзка. След знанията, започнахме подобренията във фермите за да изпълним задълженията, съгласно поетите ангажименти. И изведнъж виждаме, че сметките не излизат и за да отговорим на изискванията трябва да похарчим значително повече пари от това, което сме си мислили.
За да не сме „пътници” от фермата, трябва да се увеличат изкупните цени, но това обикновено не се случва. Всичко това може да се облекчи, ако се направи едно обследване, анализират данните и намерят инструментите да се запазят млечните говедовъди.

Това са направили в проучване изследователи от Института за хранителна индустрия в Кил и Университета за приложни науки в Кил. За първи път се изследват разходите за по-високи стандарти при  хуманно отношение към животните и произтичащите от това повишения на цените на млякото на дребно. Изчисленията показаха, че ще е необходимо увеличение на цените с 10 до 20 цента на литър, за да се покрият допълнителните разходи на производителите и мандрите. Авторите се застъпват за въвеждането на държавен етикет за хуманно отношение към животните. Това би могло да осигури по-голяма прозрачност при производството на мляко и да увеличи желанието на потребителите да плащат повече за мляко, което се произвежда при по-високо благосъстояние  на животните.

Все повече и повече потребители обръщат внимание на спазването на стандартите за хуманно отношение към животните, когато купуват животински продукти. Но няма общо изискване за етикетиране; вместо това изобилието от различни етикети затруднява ориентацията и оценката.

Изследователите определят допълнителните оперативни разходи, като изследват условията на работа на 235 млечни ферми от осем федерални провинции. На тази основа те изчислиха какви инвестиции биха били необходими за постигане на по-високи стандарти за хуманно отношение към животните. Като референция те използват етикета за хуманно отношение към животните „За по-голяма защита на животните“ от Германската асоциация за хуманно отношение към животните, който според техния анализ определя най-високите стандарти за отглеждане на млечни крави и е разделен на входно ниво и ниво на премията.
В началното ниво допълнителните разходи за компаниите са средно 2,28 цента на литър, в премиум ниво средно 2,64 цента на литър, с големи вариации в зависимост от първоначалната оперативна ситуация. В мандрите допълнителните разходи възлизат на 5,7 до 18,9 цента на литър.

„Млякото, произведено по по-високи стандарти, в крайна сметка ще трябва да струва поне с 10 до 20 цента повече. Много малко хора искат да платят това, въпреки че искат по-високи стандарти за хуманно отношение към животните.
Изследователите виждат една от причините за това в ниската осведоменост относно индивидуалните етикети за хуманно отношение към животните. Много потребители не знаят как да разпознават продукти с по-високи стандарти за хуманно отношение към животните.
Добавената стойност на спазването на стандартите за хуманно отношение към животните трябва да бъде представена по ясно разбираем и надежден начин. Това може да бъде постигнато например чрез единна и лесно разбираема държавна маркировка за хуманно отношение към животните.
Правно обвързващото етикетиране на всички животински продукти също ще гарантира, че етикетът бързо става добре известен.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here