Съветите на един фермер

Когато се говори за крави, не трябва опитът на фермера, да остава на заден план. Много фермери са споделяли това, което са преживели.
Какво разказва на колегите си един швейцарски фермер. 

Търбуха на кравата можем да го сравним с инсталация за биогаз. Бактериите в него раздробяват храната, като произвеждат  газ и най-вече много топлина. Колкото повече храна „обработва” кравата и колкото повече мляко произвежда, толкова повече топлина се произвежда. Тази топлина трябва да се разпръсква непрекъснато. Ето защо, ефективното охлаждане е от съществено значение за нашите крави.
Преди всичко, кравите понижават телесната си температура чрез вдишване на сух въздух и издишване на влажен въздух. По този начин кравата екскретира до 50 литра вода през летния ден. Това е най-простият метод за охлаждане на преживните, тъй като изпотяването през кожата е далеч по-малко ефективно от „изпотяване” през белите дробове.

Най-простата мярка е да се премахнат всички прозорци, като по този начин се позволява кръстосана вентилация, доставяне на свеж въздух на кравата и отстраняване на топъл, влажен въздух. Страничните стени при леглата също забавят въздушния обмен.
Следващата стъпка при големи, отворени обори е закупуването на вентилатори. Специално внимание трябва да се обърне на зоната /ако има такава/, където проникват много слънчеви лъчи, особнно на местата където кравите трябва да прекарват повече време. В оборите  с добра вентилация винаги се осигурява достатъчно светлина, тъй като големи части от страничните стени са отворени.

Храната и водата са с голямо предимство при осигуряването им. Всяка крава трябва да има свободна зона за хранене с ширина най-малко 1,10 m. Дори в природата кравите никога не споделят място си за хранене с другите крави. Храненето на стадото за няколко часа на ден няма нищо общо с комфорта на кравата, което е много важна предпоставка за достатъчно висок прием на храна.
Премахват се стени с нисък ранг, които за съжаление, все още са поставени в някои обори.  Съществен е и постоянният достъп до прясна вода. Постоянният достъп до чиста вода, която тече около 20 литра в минута, също е от съществено значение за здравето. Трябва да я осигурите. Водата, въздуха и сламата са най-доброто „лекарство” и най-евтината храна.

Почивката  и пространството нямат нищо общо с комфорта на кравата. Той се изразява в сухо и меко легло, за да няма болки и наранявания. Също така, при ставане и лягане да няма затруднение или някакви пречки водещи до наранявания. Завъртането на главата към  предна част трябва да е възможно, защото  това движение е от централна нужда.

Всъщност фермера не казва нещо кой знай какво. Напомня само какво да правим и контролираме.

екскрѐция мед – Отделяне, изхвърляне на отпадни продукти от организма.

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here