Съседите/ Румъния – Субсидии за Абърдийн Ангус

0

Във всички държави на ЕС, фермерите в момента уточняват правилата, по които ще получат субсидиите за 2021 г. Силно казано е, че те решават, но поне присъстват на дебата и някои от предложенията им се приемат. Правилото, които меси баницата, той я чупи, трудно може да не се спази. Може би и така е правилно.

В Румъния, преди пет-шест години, когато почна създаването на месодайното говедовъдство, помощите за месодайните крави бяха много големи. През последните години, точно обратното – бяха много намалени, а през последната година субсидията на месодайна крава бе 185 евро.

 Асоциацията на Абърдийн Ангус за Румъния съобщава:

Сега, в подкрепа на преходния период 2021-2022 г.  стратегическото стадо от приблизително 35 000 месодайни крави, което съответства на първоначалния таван, договорен с ЕК през 2013 г ще получат субсидия.
Кръстоските и чистопородни телета през 2021 г ще бъдат  елиминирани.
За подпомагане ще са чистокръвни крави и бикове  в главния раздел и смесени породи крави в допълнителен раздел – F1, F2, F3 ….
Фермерите ще получат двойна субсидия за крави, вместо крави и телета, както минали години.
Практически доходите във фермата  няма да намалят. Това е валидно за всички породи говеда за месо, за които APIA плаща тази година зоотехническа обвързана подкрепа на животновъдите.

За да се получи тази субсидия, фермерът обаче трябва отговаря на някои условия – много повече отколкото имат нашите фермери.

Обвързаната подкрепа може да получи ферма, в която се отглеждат минимум 10 бр крави и максимум 250 бр.

Чистопородните крави трябва да са на възраст най-много 12 години и да се държат от бенефициента в продължение на поне 6 месеца след референтната дата на подаване на единното заявление за плащане. Те не трябва да са се възползвали досега от субсидия за млечни крави. Същи са правилата и за кравите кръстоски.

За да се възползват от субсидията, разплодните бикове трябва да са на възраст най-много 6 години и да бъдат държани от бенефициента най-малко 6 месеца след референтната дата на подаване на заявлението за единно плащане.

– Сертификатите, издадени от Асоциацията на Абърдийн Ангус Румъния, вече не трябва да бъдат одобрявани от окръжните служби за животновъдство..

– Всички говеда, вписани/регистрирани в родословната книга, трябва да отговарят на следните параметри:

Параметър за възпроизвеждане

Минимално време на бременност при говеда 263 дни
Максимално време на бременност при говеда 297 дни
Минимална разлика между възрастта на майката и телето 720 дни
Минимална разлика между възрастта на бащата и теле 720 дни
Продължителност на половия цикъл минимум 18 дни
Продължителност на половия цикъл максимум 28 дни

За 2020 г. обвързаната подкрепа за говедата, категорията месодайни говеда и техните кръстоски е била 185 евро / глава животно. Тази година очакваната субсидия ще двойна- около 370 евро / глава крава.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here