Доходите на млекопроизводителите са недостатъчни

0

Както ви съобщихме в нашия материал

Млечен форум – 2021 г

в началото на месеца се проведе 11-тия форум за мляко в Берлин. Форум организиран от млекопроизводителите, за да покаже на обществото, че нещата не стоят добре в света.

„Доходите на млекопроизводителите, са недостатъчни за финансиране на нарастващите нужди”, така започна своето  изказване на пресконференцията преди форума вицепрезидентът на DBV Шмал. Той обясни тежкото икономическо състояние на фермите, както и настроението сред млекопроизводителите:
– „Постоянната промяна  на производствените изисквания и едновременното понижаване на цените вече не вървят ръка за ръка. Ясно е, че производствените цени от 33 цента / кг не са достатъчни, за да може повечето ферми да изпълнят прилагането на по-високи изисквания за хуманно отношение към животните и опазване на околната среда. От нашите мандри се изисква да повишават цените на производителите своевременно и забележимо. Положителното развитие на пазара на млечни продукти прави това възможно. “

По отношение на текущото състояние на прилагането на Млечната стратегия 2030, Шмал продължава:
„Като млечна индустрия си поставихме амбициозни цели преди малко повече от година, и успяхме да продължим с тяхното прилагане въпреки коронавируса. Съвместната комуникационна платформа на индустрията ще бъде пусната през пролетта на 2021 година. Що се отнася до определянето на стандарти в рамките на индустрията, ние също предлагаме:
– Концепцията за реклама на млякото и на млечни продукти ще бъде достъпна през лятото и може да бъде приложена на пазара в началото на 2022 г.
В същото време се работи по допълнителния модул „QM Animal Welfare“.
Основното съображение на този модул е:
– Ако по-високите стандарти за хуманно отношение към животните и здравето на животните водят до по-високи разходи във веригата, те също трябва да бъдат възнаградени финансово.
Тази концепция ще бъде налична и през лятото и може да бъде пусната в началото на следващата година. През следващите седмици компаниите за търговия на дребно с храни ще трябва да сложат картите на масата за това колко всъщност са готови да платят за повече хуманно отношение към животните.“

От гледна точка на вицепрезидента на DBV, инициативите на индустрията показаха, че фермерите са много склонни да продължат да се развиват в животновъдството, ако в същото време надеждното финансиране на свързаните с това допълнителни разходи ще бъде гарантирано от държавата или пазарните партньори.

Източник: DBV, MIV

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here