Контрол на млякото

0

За да имаме информация за всяка крава, трябва да правим контрол на продуктивните и качества – млечност, качество на млякото, прираст и още поне най-малко 20 позиции. Ние (България) все още наблягаме  на куфарчета с шишенцата.
Какво правят германските селекционери от Съюза на говедовъдите Риндер-Алианц. Всъщност това е Съюза, който представлява нашата Геномика ООД – гр.Сливен.

С ежемесечният контрол на млякото, производителите на мляко получават надеждна информация за здравето и производителността на своите крави. Контролът на млякото, известен също като тест за ефективност на млякото, предоставя тази информация повече от 100 години на своите фермери.

Как работи контролът на млякото?

В зависимост от избрания метод за изпитване, количеството мляко и най-важните млечни компоненти (мазнини, протеини, брой соматични клетки, урея) се записват за всяка млечна крава.
Анализите на млякото се правят в специализирана, неутрална  лаборатория – по една в провинция. Получените резултати, веднага и редовно се предоставят тези на фермерите в ясен, цифров месечен отчет. Има и други ключови анализи за здравето на вимето, метаболизма и състоянието на плодовитост на кравите.
С тази информация фермерът може да контролира производствения процес по целеви начин, например чрез коригиране на дажбата на фуража или промяна на условията на отглеждане.

Всичко това допринася за здравето и благосъстоянието на кравите и в крайна сметка гарантира рентабилността на производството на мляко. Резултатите са основата за сертификати за производителност и родословие и следователно са необходими за пускането на пазара на разплодни животни. Те предоставят ценна информация за оценката на племенната стойност на млечните говеда.

След всяка проверка на млякото фермерът получава резултатите от проверката на млякото на отделните крави в цифров вид за четене в програмата си за управление на стадото. От 2015 г. земеделските производители получават доклад за здравето на вимето, който позволява непрекъсната оценка през всички фази на лактацията. В допълнение към класическите оценки се  предлагат модерни, нови модули за оценка на здравето на стадото, метаболизма и оптимизирането на храненето.

В таблицата са дадени резултатите от постигнатото от Съюза през 2020 г.

година ферми крави бр мляко кг м.в % протеин % мазнини + протеин кг
2020 392 147 017 10040 4,04 3,46 753
2019 418 151 940 9 809 4,00 3,47 733
2018 444 155 730 9 669 3,95 3,42 712
2017 474 158 178 9 506 4,03 3,45 711
2016 593 168 306 9 572 4,00 3,40 708
2015 584 176 633 9 394 3,99 3,39 693
2010 653 167 852 8 824 4,10 3,39 661
2005 819 172 444 8 353 4,08 3,41 626
2000 946 185 378 7 486 4,25 3,47 578
1995 1127 232 371 5 601 4,43 3,48 443
1991 776 203 187 4 632 4,43

От таблицата се вижда, че броя на фермите е намалял с повече от 40%, което означава увеличаване броят на животните в едно стадо.
Към днешният ден в едно стопанство се отглеждат средно по 375 бр. крави, докато през 1991 г средния брой отглеждани крави е бил 226 бр.

За 30 години контрол и селекция, немските фермери са постигнали през 2020 г средна млечност от крава -10 040 кг мляко, при 4632 г през 1991 г. Всъщност това е млечността на разпространения за него време т.н генотип 30. Имаме плавно увеличение на млечността, точно по законите на селекцията.
Единствено през 2017 г имаме намаление в сравнение с преходната година, което се дължи на ефекта на годината. По отношение на показателите мастни вещества и протеин имаме запазване на високите стойности от преди 30 години, но да не се забравя, че в схемата на генотип 30 има и кръв от Джерсеи.

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here