2 част / Превенция на болестите по копитата на кравите и поддържане на доброто им състояние

0

1 част / Превенция на болестите по копитата на кравите и поддържане на доброто им състояние

РЕДОВНОТО И ПРАВИЛНО ПОДРЯЗВАНЕ НА КОПИТАТА

позволяващо предотвратяване на създаването на благоприятни биомеханични условия (прекалено голямо неправилно натоварване на копитото, преместване на тежестта върху задната му част). Ортопедично правилното подрязване на копитата подобрява кондицията на кравата. Анализът на данните на дойното стадо във “Футтеркамп” показва, че млечната продуктивност на животните след подрязването на копитата не е намаляла, а потребението на фураж е нараснало.
Само професионален подрезвач на копита трябва да има достъп до вашия капитал – кравите ви. Решаващи са разходите не за грижите за животните, а за лечение на копитните заболявания. При средна годишна продуктивност на млечното стадото от 10 000 кг мляко и 40 процентна заболеваемост разходите, свързани с копитни проблеми, се съставляват около 1,4 евроцента за килограм мляко (Herrmann, 2006). При поголовие 150 крави съответната сума ще бъде повече от 20 хиляди евро. За тези пари може да се осигури много “профилактика”.
(Източник – СИНОР BG)

За да бъдат копитата на Вашите крави здрави, е необходимо да се изпълнят няколко условия.
1. Копитата при кравите израстват постоянно и те трябва да бъдат подрязвани. Ако това не се изпълнява идват проблемите. Редовните и правилно извършваните лечебни бани на крайниците също спомагат за успеха. Осигуряването на оптимален хранителен режим гарантира, че новообразувания рог ще е здрав и устойчив на външни въздействия.
Използвайте винаги добри и проверени бици разплодници, за да избегнете генетичната предразположеност към някои копитни болести. Така например следните признаци и заболявания в определен процент са наследствено обусловени:
постановка на крайниците – 12%; ъгъл на копитото – 23 %; дефект на бялата линия – 2%; дигитален дерматит – 10%; тилом 10%; интердигитален дерматит – 8%; асептичен пододерматит – 5%.

2. Умерено и рационално натоварване. Това означава, че натоварването трябва да съответствува на издръжливостта на копитата. Избягвайте прекалено силния натиск. Отстранявайте грапавините и неравностите на пода и пътеките, камъните и различните други пречки върху повърхността на земята. Материалът от който са направени подовете трябва да осигурява стабилност при придвижване. Осигурявайте спокойствие в стадото. Избягвайте пренатоварването предизвикано от неравните терени или пък дългите и ненужни преходи. Най-удачното решение – гуменото покритие на пода!

3. Намаляване до минимум вредните въздействия на околната среда. Елиминирайте и отстранявайте различните патогенни причинители, така също и влагата. Поддържайте копитата чисти.

4. Своевременно и целенасочено лекуване. Реагирайте своевременно при първия симптом или признак, указващ, че нещо с кравата не е наред. Направете незабавни корекции при съществуващи проблеми в хранителния режим, отглеждането или мениджмънта на стадото.

5. Редовен контрол и мениджмънт на здравословното състояние на копитата. Търсете винаги новости и възможности за подобрения. Контролирайте здравословното състояние на подрастващите животни, кравите през сухостойния и лактационния период. Аргументирайте и отбелязвайте своевременно брака и текучеството във Вашето стадо.

Когато се говори за здравословен статус на копитата трябва да се имат предвид редица взаимно зависими фактори, които могат помежду си да усилят или да подтиснат своето въздействие. При вече здрави копита, разходите за тяхното поддържане в това състояние са минимални. Проблемите и последствията от тях усилват негативните тенденции. Всичко това се свързва и налага големи разходи за продължителен период от време, докато ситуацията се нормализира.

Два примера:
1. Роля на повишения риск от инфекция. Повишеното количество на причинителите на интердигиталния дерматит води до по-широкото и мащабно разпространение на това заболяване при животните. От своя страна това е причина за допълнително увеличаване на количеството на опасните микроорганизми в околната среда. И обратното, ограниченото разпространение на това заболяване, води до рязко ограничаване на инфекциозния натиск и намаляване на вероятността за нова поява на интердигитален дерматит.

2. Скоро отелените крави са с чувствителни копита. Дажбата им трябва да е строго балансирана, достатъчна по количество и да съдържа необходимите структурни елементи. Чувствителните копита при тези животни обаче затрудняват нормалното им придвижване и достъпа до фуражите. В особена сила това важи при пасищния режим на отглеждане. Поради болката приемът на фуражи допълнително е редуциран. Предстомашията на кравите които куцат и имат копитни проблеми видимо са по-празни. Освен това те имат проблеми с изправянето и лягането. Съществува реална опасност от нарушение в обмяната на веществата (поради недохранване), а от там до повишена склонност към по-нататъшно увреждане на копитата.
Източник:Plamenvet

Доц. д-р Пламен Георгиев


През 1995 г. завършва Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина, гр. Стара Загора, специалност ветеринарна медицина. През 2007 г. защитава дисертация за присъждане на образователна и научна степен „Доктор”. Доцент от 2008 г. Специализира в „Клиника по ветеринарно акушерство, гинекология и андрология” при Юстус-Либих университет, ВМФ, Гийссен, Германия през 2000 и 2005 година. Участвува на конгреси в Швейцария и Германия през 2005 и 2006 година. Понастоящем работи като доцент във ВМФ при Тракийски университет – гр. Стара Загора

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here